Søk

Hvordan beregne verdien av en ny anskaffelse?

Arbeidsbord med potteplant, mobil, blokkk og penn.
Foto: Dose Media
|
Publisert:
4. januar 2017

Den 1. januar 2017 trådte nytt regelverk om offentlige anskaffelser i kraft. Hvordan skal en oppdragsgiver beregne anskaffelsens verdi? Og hva med oppdeling av en stor kontrakt?

Både i forskrift om offentlige anskaffelser for klassisk sektor (FOA) og forsyningsforskriften (FOR) er det regulert i § 5-4 hvordan man som oppdragsgiver skal beregne anskaffelsens verdi. Reglene er ikke nye, men er de viktige fordi de får betydning for hvilken del av regelverket som skal brukes ved anskaffelsen. Utgangspunktet er at jo høyere verdi en anskaffelse har, jo strengere er kravene til innkjøpsprosedyre.
Kommunalt eide bedrifter (AS og IKS) er omfattet av anskaffelsesreglene når de ikke driver økonomisk aktivitet i markedet. Vi vil nedenfor peke på et par forhold som bedriftene bør være særlig oppmerksomme på.

Kontraktens verdi

Hovedregelen etter § 5-4 at kontraktens verdi skal beregnes på grunnlag av et anslag over den samlede betalingenekskl. mva. til den som får oppdraget. Dette inkluderer også enhver form for opsjon, f.eks. rett til forlenget kontrakt, som er fastsatt i anskaffelsesdokumentene.
Videre er det et krav at beregningen skal være forsvarlig på tidspunktet konkurransen kunngjøres. For anskaffelser under EØS-terskelverdiene som ikke skal kunngjøres offentlig på Doffin eller TED, skal beregningen være forsvarlig på det tidspunktet bedriften starter anskaffelsesprosessen.
Noen stikkord kan være at verdien bør ta utgangspunkt i anslått markedsverdi for tilsvarende varer og tjenester. Det er viktig at bedriften dokumenterer hvordan beregningen er gjort, hvis det oppstår spørsmål om dette senere.

Anskaffelser over EØS-terskelverdiene

Som oppdragsgiver har bedriften en plikt til å vurdere om en anskaffelse over EØS-terskelverdiene skal deles opp i mindre delkontrakter. Formålet er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter.
Dette kan gi mindre lokale leverandører anledning til å delta i konkurranser om større anskaffelser som en kommunalt eid bedrift gjennomfører. Etter FOA/FOR § 5-4 nr. 4 kan oppdragsgiver imidlertid ikke kan velge beregningsmåte, eller dele opp kontrakten i mindre deler, hvis formålet er å unnta den fra forskriften og prosedyrekravene der.
Dersom bedriften planlegger å kjøpe tjenester, bygge- og anleggsarbeider el. ved separate delkontrakter, er det den samlede verdien av alle delkontraktene som skal legges til grunn ved beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi etter § 5-4.

Detaljerte og omfattende beregningsregler

Reglene om beregning av anskaffelsens verdi etter FOA/FOR § 5-4 er forholdsvis omfattende og detaljerte. Vi anbefaler at en kommunalt eid bedrift som planlegger en anskaffelse setter seg godt inn i beregningsreglene. Dette vil være avgjørende for hvilken del av anskaffelsesregelverket man som innkjøper som må følge.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til hvordan reglene skal forstås.
Advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs kan nåes på telefon 482 87 550 / 24 13 27 02

Les mer om

Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern