Søk

Nordiske elektrisitetsmarkedets forum i Stockholm

Hvordan kan vi få mer kraft raskere i hele Norden?

|
Publisert:
2. mai 2024

Samfunnsbedriftene Energi har deltatt på et nordisk møte om kraftmarkedet. Et hovedtema på møtet i Stockholm var hvordan markedet fungerer og hvordan vi kan få mer kraft raskere.

Det var stor enighet om at nok kraft til en fornuftig pris er en av Nordens største konkurransefortrinn i europeisk og internasjonal kontekst. Samtidig var alle de nordiske landene enige om at man hadde felles utfordringer.
Diskusjonen gikk så på hvordan vi kan opprettholde det konkurransefortrinnet, og om dagens markedsdesign er rigget for den utviklingen?

Nytt markedsdesign for elektrisitetsmarkedene?

En annen av de store utfordringene som var diskutert var om det bør gjøres endringer i dagens markedsdesign. Under kraftpriskrisen i 2022 ble dette temaet heftig diskutert i både Norden og Europa. Resultatet ble en ny markedsregulering fra EU, som i stor grad støtter oppunder dagens markedssystem.
Innføringen av mange støtteordninger til fornybar energi som «feed-in tariffs» og differansekontrakter har bidratt til mye ny kapasitet i kraftmarkedet.
Samtidig gjør slike ordninger at produksjonen ikke tilpasses etterspørselen i markedet, og de har i flere tilfeller bidratt til negative priser. Det skaper større usikkerhet for markedsaktørene, og slår heller ikke heldig ut i det finansielle markedet.

Støtteordninger er alternativ

På en annen side er det usikkerhet om prissignalet på Nord Pool alene er nok for å sikre den utbyggingen av ny kraft som er nødvendig for å nå både klimamål og være konkurransedyktige. Da kan støtteordninger være et alternativ for å sikre forutsigbarhet.
– Det er mange vanskelige avveininger i kraftpolitikken. Det som er helt sikkert, er at man må prioritere, sier direktør Truls Wickholm i Smafunnsbedriftene Energi.
– Vil man ha mye ny kraft raskt, må noen betale for det. Et stabilt regime for ny kraft vil sikre forutsigbarhet og legge til rette for det grønne skiftet.

Les mer om

Hva er nordiske elektrisitetsmarkedets forum?

Det nordiske elektrisitetsmarkedets forum er arena for samarbeid og dialog for å finne felles nordiske synspunkter på elektrisitetsmarkedsspørsmål, og tilbyr deltakerne muligheten til å påvirke måten det nordiske elektrisitetsmarkedssamfunnet beveger seg mot det nordiske elektrisitetsmarkedet 2030-visjonen.
Forumet er basert på en anbefaling til det Nordiske ministerråd. Rådet initierte forumet som en arena for nærmere dialog mellom de ulike interessentene innen det nordiske elektrisitetsmarkedet, det vil si representanter fra kraftprodusenter, forbrukere, børser, TSO-er og regulatorer i tillegg til representanter fra energidepartementene. Det første forumet ble holdt i Stockholm i november 2018.
Det nordiske elektrisitetsmarkedets forum er hovedsakelig rettet mot beslutningstakere på høyt nivå; derfor er forumet bare ved invitasjon, og hver invitert interessent velger 2–3 deltakere som deres representanter.

Kilde: Nordic Electricity Market Forum (nordicelforum.org)
Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern