Søk

I Nordland trosser NAV prioriteringer i statsbudsjettet

Bunke med statsbudsjett på gulv.
Til tross for at Stortinget la til grunn at brorparten av de 500 nye VTA-plassene i statsbudsjettet skulle gå til skjermet virksomhet, har NAV Nordland valgt å prioritere et annet tiltak. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget
|
Publisert:
17. april 2024

Det er kommunene som må ta regninga når NAV Nordland ikke følger opp prioriteringene i statsbudsjettet.

I år vil ikke NAV Nordland prioritere å bevilge nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA-S). I stedet sender de hele potten til Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O), som har en mye lettere innretning.
Dermed må kommunene i Nordland ta hele regninga når de har innbyggere med behov for VTA-S-plasser. De nye plassene må kjøpes direkte fra arbeidsinkluderingsbedriftene og til full pris.

Ser bort fra stort behov

I 2024 ble det bevilget 500 nye VTA-plasser over statsbudsjettet. Stortinget la til grunn at disse plassene skulle prioriteres i en 60/40-fordeling til fordel for VTA-S. NAV Nordland har imidlertid valgt å se bort i fra det store behovet for nye VTA-S-plasser til fordel for det omdiskuterte tiltaket VTA-O.
VTA-O er et tiltak der bedrifter i det ordinære næringslivet kan få inn en arbeidstaker som er på uføretrygd. For dette får bedriften ca. 6.000 kroner i måneden.
Det er selvsagt fint at folk får anledning til å jobbe ute i det ordinære næringslivet, men statistikken viser at tiltaket blir brukt til en annen og «lettere» målgruppe enn de som tiltaket opprinnelig var ment for.
Samtidig blir ikke folk spesielt lenge i tiltaket, og i gjennomsnitt går det bare 2-3 år før de faller ut. Etter det vet verken NAV eller vi hvor de blir av. Til ordinær jobb går de i alle fall ikke. Da er det betimelig å spørre hva som er effekten av dette tiltaket?

Må vente inntil 10 år

For å se om man kan få bedre resultater, har regjeringen bestemt at det skal prøves ut en ordning med oppfølging fra veiledere i de kommunalt eide arbeidsinkluderingsbedriftene i VTA-O. Dette har vi stor tro på. Næringslivet har verken kapasitet eller kompetanse på å følge opp disse målgruppene selv.
Med tilrettelegging og bistand fra ekspertene i kommunalt eide arbeidsinkluderingsbedrifter, tror vi dette tiltaket har et stort potensial til å bli bra. Utfordringen er at ingen har hørt noe mer om denne forsøksordningen. På tross av dette prioriterer NAV Nordland VTA-O.
Konsekvensen blir at søkere til varig tilrettelagt arbeid hos en kommunalt eid arbeidsinkluderingsbedrift må stå på venteliste i inntil 10 år (!) med mindre kommunen tar seg råd til å fullfinansiere en kommunalt kjøpt plass. Vi mener at kommunene ikke kan finne seg i dette, og at NAV Nordland må på banen for å diskutere en løsning.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Avisa Nordland.)

Les mer om

Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern