Søk

Høring om IKS-loven:

IKS-loven er i endring – vi ønsker innspill

Oversiktsbilde av Eid kommune med fjord i forgrunn og fjell i bakgrunn.
Illustrasjonsfoto: Eid kommune
|
Publisert:
3. juni 2022

Med forslaget om å endre IKS-loven og ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding, er det flere viktige ting på gang for IKSer. Samfunnsbedriftene ønsker innspill fra medlemmene.

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i IKS-loven. I tillegg vil det komme en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding, som skal avløse den nåværende budsjett- og regnskapsforskriften til interkommunale selskap.
Dette er en viktig høring for mange av våre medlemmer, som er organisert etter IKS-loven. Samfunnsbedriftene har begynt å gå gjennom forslagene og ønsker å ha god dialog med IKS-medlemmene i det videre arbeidet.

Tilpasses kommuneloven

Departementets forslag innebærer at flere av IKS-lovens bestemmelser vil harmoniseres og tilpasses tilsvarende regler i kommuneloven. Dette gjelder særlig økonomibestemmelsene. Departementet forslår også økt møteoffentlighet og innsyn i de IKS-ene som er omfattet av offentleglova.
  • Samfunnsbedriftene vil innen kort tid sende en henvendelse til alle IKS-medlemmer med en oversikt over endringer som foreslås, sammen med noen korte og foreløpige vurderinger. Vi vil be om selskapene synspunkter og innspill på forslagene, slik at vi kan ta dette med oss i arbeidet med vårt felles høringssvar.

  • I uke 34 i august planlegger vi også et digitalt møte for IKS-medlemmene, hvor vi går gjennom våre foreløpige vurderinger og det blir anledning til å gi innspill.

Kom med innspill

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger når dere har fått sett nærmere på saken og forslagene, både om stort og smått. Dette er verdifullt for oss.
Dere kan sende dette på epost til advokat Elen Schmedling Gimnæs eller ta direkte kontakt med henne på mobil 482 87 550, eller med juridisk direktør Agnete B. Sommerset på mobil: 992 47 988.
For øvrig oppfordrer vi alle IKS til å sende inn egne høringssvar, i tillegg til det høringssvaret vi lager i fellesskap. Det kan være særlige synspunkter som er viktige for akkurat dere, eller synspunkter som avviker fra flertallets eller Samfunnsbedriftenes syn.
Høringsbrev og høringsnotat finner du her
Høringsfristen til Kommunal- og distriktsdepartementet er 23. september.

Les mer om

Høringsdokumenter

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern