Søk

IKS må fortsatt rapportere manuelt til Brønnøysundregistrene

Rød postkasse på rød vegg.
Dessverre må IKS fortsatt belage seg på å benytte posten når de skal rapportere til Brønnøysundregistrene. Her en postkasse i Lofoten. Foto Stock Birken / Unsplash
Skrevet av:
Elen Schmedling Gimnæs
|
Publisert:
26. januar 2023

For interkommunale selskaper (IKS) er det fortsatt posten som gjelder for å rapportere til Brønnøysundregistrene. Og det vil dessverre ta tid før det kan skje digitalt. Samfunnsbedriftene jobber med saken.

Samfunnsbedriftene har over lengre tid arbeidet for at interkommunale selskap etter IKS-loven skal kunne benytte digital innrapportering til Brønnøysundregistrene, såkalt Samordnet registermelding.
De fleste norske virksomhetsformer som AS, ASA, samvirkeforetak, enkeltmannsforetak, stiftelser og foreninger kan benytte denne rapporteringsløsningen, men ikke IKS.

Bekreftet i møte

Samfunnsbedriftene har nå i januar 2023 hatt et møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet, der vi redegjorde nærmere for saken og påpekte de behovene IKS har for forenkling av rapporteringsarbeidet.
Det synes imidlertid klart at IKS fortsatt må belage seg på noe tid før man kan få en tilsvarende løsning som for de andre foretaksformene.
Det betyr at IKS fortsatt må sende meldinger om selskapsendringer til Brønnøysundregistrene på papir og via vanlig postgang. Dette er beklagelig og ressurskrevende for selskapene, men samtidig må man forholde seg til realitetene.

Samfunnsbedriftene følger opp

Samfunnsbedriftene vil uansett følge opp denne saken også fremover overfor myndighetene.
I påvente av nye elektroniske løsninger som også inkluderer IKS, mottar vi gjerne innspill/forslag til mulige tiltak som kan bidra til å forenkle rapporteringsprosessene ved endringer i selskapet, og som vi eventuelt kan bringe videre til Nærings- og fiskeridepartementet eller direkte til Brønnøysundregistrene.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern