Søk

Forslag om å utvide forbrenningsavgiften

Innbyggerne må ikke få svarteper i form av restavfallsavgift

Middelaldrende mann smiler foran Stortinget.
Direktør Svein Kamfjord er fornøyd med at finanskomiteen har lyttet til Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
|
Publisert:
20. februar 2024

Stortingets finanskomite leverte 13. februar sin innstilling på et representantforslag om å utvide Co2-avgiften på avfallsforbrenning til en restavfallsavgift. Samfunnsbedriftene opplever at komiteen har lyttet til oss.

Samfunnsbedriftene har fulgt saken og levert høringsinnspill til komiteen og deltatt i media-debatten rundt representantforslaget som ble fremmet.
– Til tross for at vi støtter intensjonen til forslagsstillerne, er vi bekymret for hvor treffsikker en restavfallsavgift vil være og hvordan den ville slått ut, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
En restavfallsavgift vil nemlig ikke ramme produsentene, som har størst påvirkning på avfallets sammensetning. I stedet vil den bare bli enda en kostnad for de kommunale avfallsaktørene som utfører lovpålagte oppgaver for kommunene.
Dette vil igjen kunne skape ytterliggere press på renovasjonsgebyrene, og regningen for avgiften vil da falle på innbyggerne.

Lite treffsikkert

Slik vi ser det, vil en restavfallsavgift ha begrenset klima- og miljøeffekt og heller ikke føre Norge nærmere å kunne oppfylle materialgjenvinningsmålene.
Samfunnsbedriftene ba derfor politikerne om å vurdere forslaget i sammenheng med avfallssystemet for øvrig, og heller finne mer treffsikre tiltak tidligere i verdikjeden. Dette føler vi at vi har blitt hørt på av komiteen som la frem sin innstilling tidligere denne uken.

Fornuftig innstilling

Den enstemmige innstillingen som ble levert 13. februar er etter vårt syn fornuftig og åpner for å se helhetlig på hvordan avgifter kan bidra til å nå miljømål på avfallsområdet:
«Stortinget ber regjeringen evaluere dagens avgift på avfallsforbrenning og hvordan sikre likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske anlegg, utrede hvordan prising av avfall mest mulig effektivt kan bidra til å redusere globale utslipp, utrede konsekvensene for fjernvarme, resirkulering, utslippsreduserende tiltak ved forbrenningsanlegg i Norge, samt kostnader for forbrukerne, og komme tilbake til Stortinget senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025.»
Vi trenger kostnadseffektive og rettferdige tiltak som bidrar til å kutte utslipp og oppfylle materialgjenvinningsmål. Det krever en helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming.
Derfor er vi fornøyd med at komiteen nå ber regjeringen om en helhetlig utredning av hvordan prising av avfall på best mulig måte kan føre til at vi når våre nasjonale klima- og miljømål.

Må hensynta innbyggerne

Samtidig mener vi det er viktig at Stortinget innstiller på at man i tillegg til å vurdere kostnader for forbrukere, også vil vurdere kostnader for innbyggere.
For forbruker og innbygger er to ulike roller med ulike muligheter til å ta aktive valg. Skal vi få innbyggerne med på omstillingen til en mer sirkulær og grønnere avfallspolitikk, må den oppleves rettferdig for folk flest.
Dette eksemplet viser hvorfor det er viktig at det kommunale perspektivet blir ivaretatt i utviklingen av avfallspolitikken.
Samfunnsbedriftene vil følge saken videre og anmoder politikerne om å ta med bransjen inn i arbeidet med utviklingen av en kostnadseffektiv og treffsikker avfallspolitikk.
Foreløpig dato for debatt og plenumsbehandling i Stortinget er satt til 5 mars.
Hele innstillingen med alle merknader kan man finne her:
Innst. 205 S (2023-2024) - stortinget.no 

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern