Søk

Møte med Aps energipolitikere

Innspill til et mer forbrukervennlig strømmarked

Ingvild Kjerkol har overtatt som leder av energi- og miljøkomiteen. Foto: Arbeiderpartiet
|
Publisert:
3. juni 2024

Ny leder for miljø- og energikomiteen, Ingvild Kjerkol (Ap) og resten av energifraksjonen til Arbeiderpartiet har fått innspill til et mer forbrukervennlig strømmarked.

De fikk også høre om de mindre selskapene som ikke kjenner seg igjen iden til dels skarpe kritikken som ofte rettes mot strømleverandørene.
Møtet ble avholdt i forkant av energi- og miljøkomiteens endelige innstilling til Stortinget rundt «Mer forbrukervennlig strømmarked». Direktør Truls Wickholm, og næringspolitisk rådgiver, Mona Adolfsen, la frem flere punkter som politikerne tok med seg til behandlingen i komiteen og som de deretter kan ta med seg videre inn i debatten i Stortinget som starter 5. juni.
Regjeringen har kommet med flere innspill for å rydde opp i og gi et mer forbrukervennlig strømmarked. Dette støtter vi fullt ut, men mener samtidig at det er viktig at dette gjøres på en måte som straffer de som faktisk utgjør et problem.

Kjenner seg ikke igjen

De aller fleste av våre medlemmer kjenner seg ikke igjen I den beskrivelsen man ofte får, da dette er lokale leverandører som møter sine kunder i nærmiljøet.
Det er bra at det nå skal bli enklere å miste konsesjonen, men det må settes klare kriterier for dette og følges opp. Det nytter ikke med varsler som ikke får konsekvenser. I dag blir det ingen konsekvenser så lenge man retter feilene. Ved nye overtramp skjer det samme igjen. Dette bidrar lite troverdighet og ikke et forbrukervennlig marked. Det må få konsekvenser ved gjentatte overtramp.
Samfunnsbedriftene Energi har tidligere foreslått et prikkbelastningssystem, litt som man har i trafikken. Ved et gitt antall prikker (regelbrudd) blir konsesjon inndratt eller betydelige bøter ilagt, selv om man i etterkant retter opp bruddet. Størrelsen på selskapet kan ikke ha betydning for konsekvensene.
I tillegg mener vi det til dels er misvisende med sertifiseringen Trygg Strømhandel, så lenge den ikke er forskriftsfestet. Sertifiseringen gir et trygghetsstempel som viser seg ikke alltid å være korrekt. I tillegg er det svært begrensede sanksjonstiltak som gjennomføres. Ordningen er frivillig og koster penger, noe som også er fordyrende ledd for kunden.

Fra privat til næring

Med innstramming av strømsalg til privatkunder, har noe av problemet flyttet seg over til mindre næringskunder. Flere strømselgere sikter seg inn på små bedrifter og enkeltpersonforetak. Våre medlemmer opplever stadig at mindre lokale bedrifter tar kontakt etter å ha blitt «lurt over» i dyre avtaler de senere ønsker seg ut av. Ettersom angreretten ikke her er gjeldende, gir dette nye utfordringer.
Det forslås nå krav til elektronisk dokumenterbart samtykke ved leverandørskifte og anleggsoverdragelse. Dette øker selvsagt sikkerheten, men bidrar også til betydelig ekstra-arbeide og til økte kostnader. Våre medlemmer mener dette er et unødvendig pålegg som utelukkende fordyrer, og som bare i liten grad vil begrense overtramp.
Det er allerede et betydelig antall lover og regler som de skal følge opp. Det er viktigere at regelverket følges opp og får konsekvenser for de som begår regelbrudd, enn at det innføres ytterligere krav som er krevende men ikke nødvendigvis gir kundene større trygghet.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked

Det er foreslått innstramminger for å få et mer forbrukervennlig strømmarked. Her er de forslått tiltakene;

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern