Søk

Kan arbeidsgiver bestride en sykmelding?

Kopp og snytepapir.
Foto: Kelly Sikkema
|
Publisert:
28. januar 2019

Det er lite skulking i norsk arbeidsliv. Likevel kan det oppstå situasjoner der arbeidsgiver bør tenke nøye gjennom om sykefraværet skal godtas.

Hva gjør du når du har fått en sykmelding fra en ansatt etter at du har avslått søknad om ferie på grunn av hensyn til bedriften? Eller hva gjør du når en ansatt som har opplyst at sykemeldingen skyldes store ryggproblemer, og blir observert i gang med å grave i hagen? Utbetaler du sykepenger uten å tenke mer over det? I slike tilfeller kan arbeidsgiver ha rimelig grunn til å tro at arbeidstaker ikke er for syk til å jobbe.
Dersom du mener at fraværet ikke skyldes sykdom (arbeidsuførhet) og ønsker å bestride sykemeldingen, må du umiddelbart kontakte arbeidstakeren. Du må gi beskjed om at dere vil bestride sykemeldingen og at sykepenger derfor ikke vil bli utbetalt. Skriv referat fra samtalen. Kommer arbeidstakeren tilbake på jobb, er saken løst.
Dersom arbeidstaker fastholder at fraværet skyldes sykdom, og dere fortsatt mener dette ikke stemmer, sender dere et brev til den ansatte med kopi til NAV-kontoret, der dere begrunner hvorfor dere bestrider sykefraværet.
I brevet gjør dere også oppmerksom på at sykepenger i arbeidsgiverperioden ikke vil bli utbetalt, og oppfordrer arbeidstakeren om å ta kontakt med NAV-kontoret sitt for å høre om muligheten til å få sykepenger forskuttert fra NAV.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern