Søk

Kan priser unntas offentligheten ved offentlige anskaffelser?

Hender som signerer dokumenter.
Foto: Romain Dancre
|
Publisert:
22. mars 2017

Dersom bedriften din har gjennomført et offentlig anbud vil du kunne erfare at andre aktører er interessert i hvilke priser tilbudet inneholder. Hvorvidt denne prisen(e) kan unntas offentligheten må avgjøres etter en konkret vurdering.

Delpriser, enhetspriser og lignende detaljer i et tilbud vil ofte anses som forretningshemmeligheter som ikke bør tilflyte konkurrentene da det vil ha konkurransemessig betydning å hemmeligholde disse. Slike priser kan gi innsikt i strategiske forhold som hvilke rabatter som er gitt og hvordan tilbudet er sammensatt. Man kan anta at innsikt i slike opplysninger vil kunne være relevant også i fremtidige konkurranser.
Hovedregelen er at tilbudets totalpris ikke er taushetsbelagt. Klagenemda har ved flere anledninger konkludert med at det er i strid med reglene om etterprøvbarhet og gjennomsiktighet (anskaffelseslovens § 5) å holde tilbake opplysninger om en leverandørs totalpris. Det sagt så kan totalprisen også i noen konkrete tilfeller anses som forretningshemmelighet. Det må i så fall antakelig påvises at denne er det vesentlige konkurranseelementet. Det må også kunne påvises at konkurrentene kan dra nytte av å kjenne denne prisen i senere konkurranser. Dersom prisstrukturen er slik bygget opp at man kan utlede av totalprisen hva enhetsprisene er, vil også taushetsplikt kunne foreligge.
Man kan i vurderingen gjerne forhøre seg med tilbyder, og høre hvordan denne ser på at prisen(e) blir offentliggjort. Dersom tilbyder er av den oppfatning at det vil være ødeleggende for senere konkurranser at man går ut med priser kan dette tillegges vekt – forutsatt at det begrunnes. Det sagt så vil tilbyders syn på saken ikke være tilstrekkelig til å unnta opplysningene fra innsyn. Oppdragsgiver må selv vurdere innsynsbegjæringen, med henblikk til faktorene nevnt over.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern