Søk

Hvordan fungerer fastprisavtaler

Kartlegging av «Vestre-avtalene»

|
Publisert:
3. juni 2024

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjør en gjennomgang av fastprisavtaler til næringskunder. De vil også vurdere fastpriskontrakter med variabelt forbruk.

NFD vil kartlegge om en åpning for at bedrifter kan tegne fastpriskontrakter med variabelt forbruk, kan gjøre ordningen mer fleksibel for sluttbrukerne enn dagens ordning med fast volum – med profil kan.
I den forbindelse ønsker de å vite hvordan markedet med fastprisavtaler fungerer i dag, hvilke kontrakter som tilbys, hvor stor etterspørselen er og hva næringskundene ønsker seg utover dette.
Samfunnsbedriftene Energi har blitt bedt om en tilbakemelding på dette for våre medlemmer og vi har derfor sendt ut forespørsel til dere der ut.
Forespørselen kom mandag 27. mai og vi har kun frem til 10. juni med å svare på denne forespørselen fra NFD. Vi har sendt forespørsel til våre medlemmer og håper derfor flest mulig har anledning til å gi en tilbakemelding på dette senest 8. juni.
Svar sendes undertegnede på mail; mona.adolfsen@samfunnsbedriftene.no
Vi takker for de tilbakemeldingene iv allerede har fått på følgende spørsmål;
• Hvilke typer strømavtaler (pris- og volumstruktur) tilbys i dag til næringskunder? f.eks. fastprisavtaler både under og utenfor det midlertidige kontraktsunntaket for standard fastprisavtaler for strøm til sluttbrukere, forvaltningsavtaler og andre typer avtaler med relevans for behovet for fastpris. Det ønskes en vurdering av utbredelsen/omfanget av ulike avtaler og hvilket behov de hhv. dekker og ikke dekker i markedet.
• I hvilken grad dekker dagens tilbud av avtaler behovet til relevante kunder i industrien og øvrig næringsliv, med tanke på for eksempel grad av fleksibilitet og forutsigbarhet?
• Hvordan er utviklingen i tilbudet av avtaler med mer fleksible og ulike profiler under dagens kontraktsunntak med vilkår om fast volum?
• Hva vurderer dere som eventuelle barrierer i dagens marked som påvirker tilbudet og muligheten til å dekke næringskundenes behov?
• NFD ber oss også om å gjøre en vurdering av etterspørselen etter fastprisavtaler med variabelt volum og interessen for å tilby standardiserte fastprisavtaler med variabelt volum, dersom det hadde blitt åpnet for det under kontraktsunntaket. Herunder også en vurdering av hvordan standardiserte
fastprisavtaler med variabelt volum ville blitt priset sammenlignet med en standardisert fastprisavtale med forhåndsavtalt profil, og hvilke faktorer som ville påvirket prisen (fremtidspriser, risiko for tilbyder osv.).
• Økt tilgjengeliggjøring mht. variabelt forbruksprofil kan medføre økte administrative byrder for skattemyndigheter, for kraftselger og for kraftkjøper, særlig knyttet til dokumentering av hvilke timer kraft fra avtalen brukes hos kjøper og hvilke timer den ikke gjør det. Har dere eventuelt innspill til hvordan administrative byrder kan møtes og begrenses?

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern