Søk

Bidrar til utjevning av prisene i Norge:

Klart for bygging av etterlengtet kraftlinje

Statnett setter nå i gang bygging av 420 kV linje over Sognefjorden som vil bidra til en utjevning i strømprisen mellom nord og sør.
|
Publisert:
23. februar 2022

Endelig er det gitt klarsignal for oppgradering av linje som vil gi bedre kraftflyt mellom nord og sør i Norge. Det er et viktig steg i riktig retning, selv om linjen alene ikke vil gi lik pris i hele landet.

Både forbrukere og produsenter er frustrerte og lite fornøyde med de ekstremt høye kraftprisene i Sør-Norge. Bedre blir det ikke av at markedet i snart et halvt år har vært preget av uvanlig store prisforskjeller mellom sør og nord. Flere har etterspurt bedre overføringskapasitet gjennom Norge.
Nå har Statnett fått den endelige konsesjonen fra Olje og energidepartementet (OED) til å oppgradere linjen mellom Aurland og Sogndal. Det betyr at vi i 2025 vil få økt kapasiteten når en 420 kV linje skal være på plass.
Saken har ligget på OEDs bord en god stund etter at Statnett leverte konsesjonssøknaden i 2019, og NVE godkjente den i 2000. Departementet har brukt et par år på å behandle saken som ble påklaget av Sogndal kommune, fylkeskommunen og noen privatpersoner i Sogndal, som mente det måtte velges et annet fjordspenn over Sogndalsfjorden. Disse klagene er ikke tatt til følge og nå kan vi se frem mot byggestart og ferdigstilling i 2025.

Ventet utålmodig

Statnett har vært utålmodige for å få en avklaring, og Gunnar Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett, sa i januar til nettstedet Europower at de var opptatte av å fullføre jobben de hadde påbegynt mellom Ørskog og Sogndal, og der den siste biten over Sognefjorden fortsatt manglet i påvente av endelig behandling i OED.
Nå er også denne biten godkjent fra departementet, og arbeidene med de siste 70 kilometerne med 420 kV linje kan starte.
Den nye linjen skal i det vesentligste bygges parallelt med dagens eksisterende linje som skal rives når den nye er på plass. Den nye kraftledningen avviker fra dagens trasé et par steder, blant annet over Sogndalsfjorden der fjordspennet må tilpasses plasseringen til ny Sogndal transformatorstasjon, ifølge OED.

Steg i riktig retning

Vedtaket kan nå ikke påklages og Statnett melder at de vil sette i gang med de videre arbeidene så raskt som mulig.
- En økt linjekapasitet over Sognefjorden vil bidra til å bedre flyten mellom nordlige og sørlige prisområder og dermed gi en utjevning av de store prisforskjellene. Det er imidlertid ikke å forvente at dette alene vil bidra til lik pris, men det er et viktig steg i riktig retning, sier Mona Adolfsen, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Energi.

Les mer om

Fakta om prosjektet

  • Antall kilometer: ca. 70 km
  • Spenningsnivå: 420 kV
  • Fremdrift: Statnett arbeider for idriftsettelse 2025, rivearbeid av eksisterende ledninger vil utføres i to år etter idriftsettelsen
  • Berørte kommuner: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik
  • Forventet kostnad (millioner norske kroner): 940-1050

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern