Søk

KOFA-klage

Bilde av kontorbygning med lyse skyer over.
Foto: Victor/Unsplash
Publisert:
20. mars 2017

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Hva kan klages inn til KOFA?
KOFA behandler klager om brudd på anskaffelsesregelverket. Klagen må gjelde unnlatelser, handlinger eller beslutninger under gjennomføringen av anskaffelser som er omfattet av anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven.
Saker som handler om brudd på kunngjøringsplikten, såkalte «ulovlige direkte anskaffelser», kan bringes inn for nemnda inntil to år etter at en kontrakt er inngått.
Saker som omhandler andre brudd på regelverket må bringes inn til behandling senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått, eller seks måneder etter at oppdragsgiver har avlyst konkurransen.
Hva gjør jeg hvis jeg mottar en klage?
Hvis du mottar en klage gjennom KOFA, bør du vurdere om du vil vente med å inngå kontrakt til etter at KOFA har behandlet saken. Velger du å utsette kontraktsinngåelsen prioriterer KOFA saken og vil normalt behandle den innen to måneder.
Innen 5 virkedager fra datoen i oversendelsesbrevet skal KOFA få informasjon om kontrakt er inngått og med hvem, tidspunktet for kontraktsinngåelse og om du vil vente med å inngå kontrakten til etter at KOFA har behandlet saken, eventuelt til en bestemt dato.
Innen 10 virkedager fra datoen i oversendelsesbrevet skal det sendes svar på selve klagen (tilsvar) til KOFA. Hvis klagen dreier seg om ulovlig direkte anskaffelse er svarfristen på klagen 4 uker.
For mer informasjon om hva svaret på klagen må inneholde og hvilken dokumentasjon som må legges ved.
Saksbehandlingen videre
Etter at tilsvaret ditt er sendt inn, får motparten mulighet til å kommentere på dette. Deretter får du muligheten til igjen å kommentere på motpartens kommentarer. Se skjematisk oversikt med frister for saksbehandlingen.
Saksbehandlingen i KOFA er skriftlig og det er partenes plikt å sørge for at saken er opplyst på en tilfredsstillende måte - å sende inn grundig dokumentasjon er derfor svært viktig.
For prioriterte saker er saksbehandlingstiden rundt 2 måneder, mens for andre saker rundt 7 måneder. På KOFAs sider finner du oppdaterte prognoser for saksbehandlingstiden.
Avgjørelse
I saker om ulovlige direkte anskaffelser har KOFA kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr. Beregningen av gebyrets størrelse baserer seg på bruddets grovhet, størrelsen på anskaffelsen, om oppdragsgiveren gjentatte ganger har foretatt ulovlige direkte anskaffelser og den preventive virkningen. Gebyret kan uansett ikke settes høyere enn 15 % av anskaffelsesverdien.
Avgjørelser i saker om ulovlig direkte anskaffelser er rettslig bindende for partene og kan ikke påklages, men avgjørelsen kan bringes inn for domstolene for overprøving innen to måneder etter at partene har mottatt avgjørelsen.
I andre saker om brudd på anskaffelsesregelverket er KOFAs avgjørelser kun rådgivende og ikke rettslig bindende.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern