Søk

Tolkningsuttalelse om kommunale foretak (KF):

Kommunedirektører har både møterett og talerett

Kvinne snakker til folk på et møte.
I en fersk uttalelse bekrefter Kommunal- og regiongaldepartementet at kommunedirektører kan delta i styremøter for kommunale foretak (KF). Illustrasjonsbilde. Foto: Adobe stock
|
Publisert:
7. mars 2024

For å kunne ivareta sitt helhetlige ansvar, har en kommunedirektør både møterett og talerett i styremøter for kommunale foretak (KF). Det uttaler Kommunal- og distriktsdepartementet i svarbrev til Samfunnsbedriftene.

I sin ferske tolkningsuttalelse til Samfunnsbedriftene legger departementet vekt på kommunedirektørens mulighet til å ivareta sitt helhetlige ansvar for administrasjonen.
Det er kun kommunale foretak (KF) regulert etter kommuneloven som er omfattet av denne uttalelsen.
Departementet presiserer hvordan kommunedirektørens rolle og rettigheter skal forstås med tanke på kommunale foretak. Dette er en sak som har vært av stor interesse for kommunenes organisering og styring.

Vi ba om avklaring

Med sin uttalelse svarer departementet på et brev fra Samfunnsbedriftene. Den 23. januar etterspurte vi en tolkning om forholdet mellom kommuneloven § 13-1 og § 9-16, spesifikt om kommunedirektørens myndighet og rettigheter rundt kommunale foretak.
Uttalelsen klargjør at skillelinjen mellom folkevalgte organer og andre kommunale organer ikke har rettslig betydning for kommunedirektørens møte- og talerett i styremøter i kommunale foretak.
Departementet bekrefter at styret i kommunale foretak svarer direkte til kommunestyret og ikke til kommunedirektøren.

Må ha kjennskap

Det understrekes at kommunedirektøren likevel er avhengig av å ha kjennskap til saker i foretaket, for å kunne ivareta et helhetlig ansvar for kommunens virksomhet.
Departementet vurderer at det er vanskelig å se at kommunedirektøren kan ivareta dette ansvaret uten å motta innkalling med saksliste og uten å ha rett til å være til stede i styrets møter.
I sin uttalelse bekrefter departementet at kommunedirektøren har slik møterett og talerett i henhold til kommuneloven § 13-1, femte ledd, og at det ikke finnes grunnlag i § 9-16 for å avvike fra denne generelle regelen.

Juridisk bakgrunn

Her kan du lese mer om den juridiske bakgrunnen for saken. Kommuneloven § 13-1, fjerde ledd slår fast at:
«Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne.»
Kommuneloven § 9-16, 1-3 ledd slår fast at:
Kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor foretakets daglige leder.
Kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken.
Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via kommunedirektøren.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern