Søk

Samling for produksjonsnettverket

Kraftproduksjon og vakker natur i Åndalsnes

En gjeng med menn og et par kvinner foran et solfylt fjordlandskap.
Deltagerne på produksjonsnetterverket samlet ovenfor Eggen Restaurant på Romsdalseggen. Denne gangen ble det gondol opp.
|
Publisert:
16. mai 2024

Konsernsjef Alf Vee Midtun i Rauma Energi kunne by på fantastisk natur, strålende vær og en spennende tur til Verma kraftverk. Samtidig sto blant annet fleksibilitetsmarked, prisutvikling og produksjonsmuligheter på den faglige menyen.

Samfunnsbedriftenes produksjonsnettverk var 14.-15. mai samlet i Åndalsnes. Sammen med interessante faglig presentasjoner fra dyktige innledere, ble dette en flott samling der representanter fra de ulike kraftprodusentene fikk diskutert både pris- og markedsutsikter, reserve- og fleksibliltetsmarked og hvilke muligheter man har til mer kraftproduksjon.

Pangstart og rett til topps

Nettverkssamlingen startet med lunsj på Eggen Restaurant med utsikt over Åndalsnes og Romsdalsfjorden. Her oppe på Romsdalseggen ga Midtun en engasjert gjennomgang om Rauma Energi og noen av de utfordringene selskapet har møtt på, blant annet i forbindelse med kraftutbyggingen.
Ikke minst skapte en liten «dott» med ulvelav uventede problemer. God dialog med kommunen, naturmyndigheter og ikke minst med Olje- og energidepartementet, gjorde likevel at Rauma Energi til slutt kunne bygge nye Verma kraftverk som har en effekt på 22,5 MW.
Kraftverket sto ferdig i 2019. Det første kraftverket ble imidlertid startet opp allerede i 1917 og hadde da en effekt på 250 kW. Senere ble det utvidet og hadde en effekt på 9,3 MW da det sto klart i 1949.

Faglig påfyll og diskusjoner

Vel plasserte på Grand Hotell Åndalsnes fikk forsamlingen høre Statnetts Eivind Vold fortelle om fleksibilitet- og reservekraftmarkeder.
Han forklarte at Statnett ønsker seg flere leverandører i fleksibilitetsmarkedet og skisserte hvilke økonomiske muligheter som ligger i disse markedene også hos mindre kraftprodusenter. Dette skapte naturlig nok interesse hos deltagerne.
Deretter forklarte Trond Jensen i Statnett om pilotprosjektet med epad-kontrakter som nå er i gang.

Unngår vi miljøinngrep?

Denne gangen hadde vi også invitert professor Leif Lia ved NTNU. Han tok opp utfordringen med hvordan man kan øke kraftproduksjonen uten å gjøre de største miljøinngrepene.
Han pekte på flere utfordringer og var tydelig på at selv om markedet så langt har fungert, så vil det alene ikke løse effektutfordringene som vi nå vil se mer og mer av på grunn av at det økte forbruket dekkes inn av mye uregulerbar kraft.
Med oss til Åndalsnes hadde vi også daglig leder og analytiker Viktor Balyberdin i SKM Market Predictor. Han kom med oppdateringer rundt markedsutsiktene fremover.
Han var også innom betydningen av politiske beslutninger og mente at tiden nå var inne for å bygge solkraft i Sør-Norge. I hvert fall så lenge det er fleksibilitet i kraftsystemet.
Truls Wickholm ved inntaksdammen til Verma kraftverk

Verdifull «mosedott»

Dag to gikk i sin helhet med til utflukt til Verma kraftverk. De kyndige deltagerne fikk se inne i maskinhallen, rørgate og kontrollrom.
I tillegg fikk vi sett nærmere på inntaksdammen, og ikke minst med egne øyne sett mosedotten som bidro til at kraftverket først ikke fikk godkjenning, og deretter måtte nedjustere vannivået med to meter.
Denne beslutningen har bidratt til at det årlige produksjonsvolumet er lavere enn det reelt sett kunne vært. Inntektene til selskapet, som også ville kommet den kommunale eieren til gunst, kunne muligens også blitt noen titalls millioner kroner høyere.
Den lille lysegrønne flekken midt på bildet er den rødlistede ulvelaven. Mosedotten er på ca 45 cm i diameter og står på en stubbe som det ikke har vært liv i på mange år.
Men igjen ser vi et strålende eksempel på hvordan lokale krefter, med tålmodighet og klokskap, får tilrettelagt kraftproduksjonen samtidig som det tas hensyn til miljø og natur.
Vi takker Rauma Energi og Alf Vee Midtun for en flott opplevelse i de sunnmørske alper.
NB! Neste produksjonsnettverk er digitalt og avholdes 15. oktober. Kom gjerne med innspill til tema eller problemstillinger som vi bør løfte opp. Alle medlemmer i Samfunnsbedriftene med kraftproduksjon er velkomne til å delta.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern