Søk

Kraftprodusentenes viktige rolle:

Kraftverk demper flomfare

Biler som står under vann ved flom.
Foto: Chris Gallagher/Unsplash
|
Publisert:
15. november 2022

Store nedbørsmengder gir lavere kraftpris, høyere kraftproduksjon og økt flomfare. Mange kraftverk har imidlertid et viktig ansvar ved å bidra til å dempe skadevirkningene fra flom betydelig. Det er en rolle som ofte blir glemt i media, samt burde hensyntas når oppgradering av kraftverk skal vurderes.  

At vi har et væravhengig kraftsystem i Norge er det ingen tvil om, selv om også andre faktorer bidrar inn i prissettingen. Det siste året har vi sett galopperende priser på grunn av høye gasspriser grunnet krigen i Europa, men også som en følge av svært lite nedbør det siste året. Nedbør og temperatur påvirker strømprisutviklingen sterkt i begge retninger.
Været har også bidratt til en helomvending i strømprisutviklingen. Store nedbørsmengder, som riktignok har vært sterkt etterlengtet, har kommet i løpet av veldig kort tid. Det har gitt en reduksjon i strømprisen som mange setter pris på. Men store nedbørsmengder kan også føre til utfordringer ved flom-utfordringer.

Samfunnskritisk ansvar

I forrige uke meldte NVE om flomfare på rødt nivå (høyeste nivå) for indre og midtre deler av Vestland fylke, hvilket er svært sjelden kost. Det skjer rundt hvert femtiende år ifølge Nationen.
Flom er en stor utfordring som fører til store samfunnsødeleggelser. Det gir utfordringer i fremkommelighet ved tap av infrastruktur, men kan også utløse farlige hendelser som skred og oversvømmelser.
I tillegg har klimaendringene ført til flere, hyppigere og større flommer. Med det følger også dramatiske konsekvenser for samfunnet. Til tross for at Norge er gode på å håndtere flom er det dessverre er det stadig noen som rammes hardt.
Skadene kunne likevel vært betydelig mer omfattende om det ikke hadde vært for at vi har regulerte vassdrag som bidrar til å demme opp og dempe på vanntrykket flere steder.
Kraftprodusentene som forvalter vannet i vassdragene har derfor et viktig samfunnskritisk ansvar ved å sikre oss fra større vannføringer som flom. De bidrar altså ikke bare til produksjon av viktig elektrisk kraft til hus og hjem, men kraftverkene fungerer også som flomdempere i mange tilfeller.
Ved å skjerme samfunnet fra betydelige større flommer og ødeleggelser, legger det til rette for tilværelsen av lokalsamfunn på plasser som ellers kanskje ikke vært bosatt.

Viktig å fremheve

Dette viktige arbeidet blir ofte glemt av både medier og andre. Samfunnsbedriftene Energi mener det er viktig å fremheve den viktige rollen til kraftprodusentene.
Samtidig mener vi dette ansvaret i større grad bør hensyntas i konsesjonsbehandlinger av regulering av vassdrag, når blant annet krav til minstevannføring settes. For det er helt klart at klimaendringene tilsier at vi må forvente mer ekstremvær og dermed også flere og større flommer i fremtiden.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern