Søk

Stortingsmelding om brann og redning:

Krever samarbeid om brann og redning

Løvebakken foran Stortinget.
Tirsdag var det høring om stortingsmelding om brann og redning. Samfunnsbedriftene og Nasjonalt brannfaglig råd mener det må bli langt mer samarbeid om brann og redning over kommunegrensene, spesielt i nord. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
2. mai 2024

– Brann og redning er ikke godt nok organisert for å løse verken dagens eller morgendagens utfordringer. Det må det bli, sier brannsjef Torgeir Engelhardt Andersen i Drammensregionens brannvesen IKS.

Tirsdag var han i høring i Stortingets justiskomité, der den nye stortingsmeldingen om brann og redning ble diskutert.
Sammen med brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat og brann- og redningssjef Per Gunnar Pedersen i Salten Brann IKS, ga han innspill på vegne av Samfunnsbedriftene og Nasjonalt brannfaglig råd.
– Brann- og redningstjenesten skal fortsatt være kommunal, og det er bra. Det sikrer rask hjelp lokalt, og det er det folk trenger. Men stortingsmeldingen kunne vært mer forpliktende, i alle fall i utvalgte beredskapsområder, sier Jon Myroldhaug.

Bedre organisering

Organisering av brann- og redningstjenesten ble det store temaet fra alle de tre brannsjefene.
– Det er for lite sammenheng mellom mål og ambisjoner i stortingsmeldingen og de tiltak som foreslås. Ambisjonene kan ikke realiseres innen dagens struktur og organisering av brann og redning. Vi har 197 brannvesen i Norge, og av disse har 2/3 deltidsledelse, og 90 brannvesen har hver for seg mindre enn ett årsverk til sammen, sier brannsjef Torgeir Engelhardt Andersen i Drammensregionens brannvesen IKS.
– Både Totalberedskapskommisjonen og Generalistkommuneutvalget peker på behov for samarbeid over kommunegrenser for å løse kommunale oppgaver. Det gjelder også brann og redning. Vi mener det er for lite tiltak og incentiver for samarbeid mellom kommuner i stortingsmeldingen.
– Derfor må det lovfestes hvilke oppgaver brann og redning skal kunne løse lokalt på forebyggings- og beredskapsområdet, og det må stilles krav til hvilke oppgaver kommunene samarbeide om både regionalt og nasjonalt. Og det må stilles krav til heltidsledelse uavhengig av innbyggertall. Heltidsledelse dreier seg om profesjonalisering, og ikke sentralisering, sier Andersen.

Verst i nord

Brann- og redningssjef Per Gunnar Pedersen i Salten Brann IKS la vekt på geografiske forskjeller.
– Vi har store geografiske forskjeller i Norge når det gjelder kvalitet og struktur i brann- og redningsvesenets håndtering av de oppgaver de har, sier Pedersen.
– Det er betydelig med samarbeid i Sør-Norge, og samarbeidet virker. Det er langt mindre samarbeid i Nord-Norge, og her har det har vært lite samarbeid som har materialisert seg de siste 10 årene. Så det er helt klart en stor geografisk forskjell på viljen til å samarbeide. Derfor mener vi at pliktmessig samarbeid er viktig for denne delen av Norge.
Han sier at statsforvalteren har avdekket mange avvik i beredskapsplikten, spesielt i nord.
– Det er 16 kommuner på Robek-lista, og 11 av disse er i Nord-Norge – og det av en grunn. Det er 487.000 innbyggere i nord, mens det er fem millioner i sør. I nord har vi bare 8,8 prosent av landets befolkning, men vi har ansvar for 35 prosent av landarealet, sier Pedersen.
Brannsjefene legger vekt på at situasjonen til sikkerheten er forverret, klimaet er forverret, totalforsvaret skal styrkes, og alle peker på samarbeid som løsningen.
– Da mener vi at det er på tide med et pliktmessig krav om samarbeid i brann og redning, og at dette ikke kan være frivillig, sier Pedersen. 

Les mer om

Øistein Gjølberg Karlsen
Bilde av direktør Øistein Gjølberg Karlsen. Foto: Jill Johannessen
Direktør
472 40 289
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern