Søk

Liten skattejustering kan utløse nødvendig kraftproduksjon

Fossefall ved kraftstasjon.
Foto: Nathan Lindahl/Unsplash
|
Publisert:
10. august 2022

Regjeringen vil satse på grønn industriutvikling og batterifabrikker. Det betyr økt behov for tilgang til strøm. Kraftprodusentene i Samfunnsbedriftene Energi har et konkret forslag til hvordan de kan bidra med mer kraft raskt. 

Kraftbehovet er forventet å stige i årene fremover. Med regjeringens lansering av grønn industriutvikling og batteristrategi, vil behovet forsterkes ytterligere. Statsrådene lover god tilgang og billig kraft til den nye satsningen. Samtidig peker Statnett på at Norge går mot kraftunderskudd i Sør-Norge innen 2026. Tallene henger ikke sammen. Vi må se på løsninger for mer kraftproduksjon.
Det er i flere sammenhenger pekt på at oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk vil kunne bidra betydelig. Men her ligger det per i dag noen hindringer som gjør at fornuftige og lønnsomme utbygginger likevel ikke settes i gang.

Setter stopper for utbygging

I dag utløses en grunnrentebeskatning på 37 prosent for vannkraftproduksjon som bygges større enn terskelen på 10 MVA. Totalt vil da hele produksjonen bli ilagt 59 prosent skatt, og ikke bare den produksjonen som regnes over terskelen.
Konsekvensen blir at ny kraftproduksjon og opprustninger av eksisterende vannkraftverk blir gjort like under terskelen for å unngå og utløse grunnrentebeskatning. Det er uheldig med tanke på at det setter en effektiv stopper for å sikre samfunnet mer av den kraften som etterspørres av industri og husholdninger.

Bunnfradrag som løsning

Samfunnsbedriftenes Nettverk for Kraftprodusenter taler derfor for en skatteendring som sikrer mer strøm fra norske vannkraftverk. Nettverket mener en god løsning er å innføre et bunnfradrag for grunnrenteskatt opptil 10 MVA-terskelen. Fradraget vil sørge for at kraftprodusenter bare betaler grunnrenteskatt for produksjonen over 10 MVA-terskelen.
Hans Kolden, konsernsjef i Eidefoss, og leder for nettverket, peker på at verdifull kraftproduksjon går tapt på grunn av dagens utforming av beregningen av grunnrenteskatten.
– Dagens prinsipp for grunnrenteskatt fører til at aktuelle prosjekter blir skattetilpasset i et unødvendig stort omfang. Norge mister faktisk en del kWh-er på grunn av dette. En endring i tråd med forslaget fra Samfunnsbedriftenes Nettverk for Kraftprodusenter, vil kunne utløse oppgraderinger og utbygginger som ellers ikke vil bli gjennomført, fordi den økonomiske betydningen av innslagspunktet på 10 MVA blir redusert, sier Kolden.
Nettverket mener fortsatt at grunnrentebeskatning er viktig, fordi den sikrer at en del av avkastningen fra rikets naturressurser føres tilbake til felleskapet. Beskatningen må imidlertid ikke være til hinder for å sikre samfunnet tilgang på ny nødvendig kraftproduksjon. Det er tilfellet i dag, men kan enkelt endres av regjeringen.
Brev med oppfordring fra nettverket er nå sendt til Finansdepartementet.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern