Søk

Handlingsplan for raskere nettutbygging

- Litt enklere, litt raskere

Regjeringen har nå kommet med en konkret handlingsplan for hvordan man skal få til en raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
19. april 2023

– Samfunnsbedriftene energi er godt fornøyd med at Regjeringen nå har presentert en handlingsplan for raskere nettutbygging. Det er et godt steg videre på veien mot fornybarsamfunnet, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.

Olje- og energidepartementet kunne onsdag presentere planen;
«Regjeringens plan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet»
– Planen legger til rette for både mindre og raskere saksbehandling, og viser nettselskapene større tillit. I tillegg gir den klare signaler om hvordan vi skal prioritere ressursene framover. Det er noe vi har etterlyst, legger Wickholm til.

Mindre saksbehandling

Planen gir signaler om at nettselskapene skal gis økt mulighet til, i begrenset omfang, å bygge nett på høyere spenningsnivåer med noe redusert meldeplikt. I praksis innebærer dette at de kan bygge regionalnettsanlegg på inntil 50 km, med bare konsesjonsbehandling, men uten den tidlige meldeplikten de har i dag for anlegg som overstiger 15 km.
Samfunnsbedriftene Energis forslag om at nettselskapene kan bygge korte anlegg på inntil 66 kV uten konsesjonssøknad ble dessverre ikke inkludert i denne omgang, men vi håper at dette er noe man vil ta med seg i det videre arbeidet.
OED varsler også at de vil utrede at industrien gis mulighet til å bygge mindre lokale anlegg uten omfattende saksbehandling.

Raskere saksbehandling

Fastrack for godt forberedte saker har Samfunnsbedriftene Energi foreslått ved flere anledninger. Det samme gjelder for kritisk infrastruktur. Begge deler ser nå ut til å ha blitt hensyntatt i handlingsplanen.
Tydeligere kriterier for prioritering av kunder som ønsker nytt nett blir nå virkelighet. Dette har hele bransjen bedt om. Modne prosjekter for eksisterende kunder skal nå prioriteres. Det er viktig at køen består av realistiske prosjekter og at tildelt kapasitet utnyttes slik den er tenkt.
Klare tidsfrister for saksbehandling er et annet etterlyst tiltak som nå realiseres. Ikke minst mener vi det er viktig at disse tidsfristene gjelder i alle ledd, også for NVE og OED.

Andre varslede endringer

Statsråd Aasland har allerede varslet at OED også vil se på inntektsreguleringen av selskapene. Samfunnsbedriftene Energi har i flere høringer og i andre sammenhenger bedt om en mindre rigid regulering av nettselskapene. De bør vises tillit slik at de kan bygge framtidens nett uten unødige begrensninger. Vi har derfor forventninger om at statsråden også på dette området vil lytte til rådene i fra bransjen.
– Innholdet i dagens forslag samt øvrige varslede endringer er stort sett i tråd med det vi i Samfunnsbedriftene Energi lenge har bedt om på vegne av våre selskap og deres kunder, sier direktør Truls Wickholm.
– Vi ser fram til at dette gjennomføres snarest mulig og vil samtidig gi ros til statsråd Terje Aasland for at han har lyttet til bransjen og kommet med denne handlingsplanen. Vi vil nå se nærmere på detaljene i den fremlagte planen og ser frem til videre tett samarbeide med departementet, avslutter Wickholm.

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern