Søk

Lokal kraftproduksjon for alle

Enebolig med solcelleanlegg på taket.
Foto: iStock
|
Publisert:
25. august 2021

Myndighetene ønsker flere og større plusskunder og foreslår nå en utvidet ordning for deling av egenprodusert strøm.

For å gjøre det lettere å bruke egenprodusert strøm fra felles solcelleanlegg vurderes det nå å utvide dagens plusskundeordning for enkeltkunder, slik at den også omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Den øvre grensen for ordningen foreslås satt til 500 kW installert effekt innenfor en eiendom. Den var tidligere på 100 kW pr kunde/måler.
Forslaget fra NVE er laget på oppdrag fra OED, og er laget i samarbeid med skattedirektoratet.
Det foreslås at det meste av endringer skal tre i kraft fra 1.1.2022. Unntatt er noen systemendringer i Elhub som først er klare ett år senere.
I forslaget er det gjort rede for en rekke vurderinger rundt utformingen av regelverket både med tanke på volum, hvem som skal omfattes, og hvordan det skal gjennomføres. Det legges også opp til noe økt rapportering. Samfunnsbedriftene kan etter en første gjennomgang støtte de vurderinger som er gjort, selv om vi generelt ønsker å begrense rapportering som ikke er strengt nødvendig.
Samfunnsbedriftene mener forslaget utvilsomt støtter målet om økt produksjon av fornybar kraft. Men forslaget kan sies å gi særfordeler til en kundegruppe og vil også innebære administrativt merarbeid for nettselskapene. Vi mener likevel at i forhold til det store nasjonale målet om økt tilgang til fornybar kraft, synes de negative konsekvensene av forslaget å være mindre enn fordelene ved forslaget.
Vi forventer at det endelige forslaget til forskriftsendringer vil komme på høring i løpet av kort tid. Dette er helt nødvendig dersom det skal tre i kraft fra nyttår.
Samfunnsbedriftene er i denne omgang positive til forslaget, men vil se nærmere på det framover. Og tar som vanlig gjerne i mot tilbakemeldinger om hvordan forslaget oppfattes og eventuelle praktiske problemer det vil medføre.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern