Søk

Ny utredning:

Lokale kraftselskap og kommuner bør eie kraften

Debatt med Truls Wickholm, Anders Lie Brenna, Elisabeth Sæther, Frode Alfheim og Caroline Lund under Samfunnsbedriftene Energis arrangement på Arendalsuka 2023. Foto: Kristian Dahl Larsen
|
Publisert:
18. august 2023

Lokal motstand er en av hovedutfordringene for utbygging av ny kraft. Oslo Economics mener lokalt eierskap er en god løsning for å møte utfordringen og få større aksept for kraftutbygging.

Det var fullt på fornybarbåtens øvre dekk da Samfunnsbedriftene Energi arrangerte arrangementet «Hvem skal eie krafta?» onsdag 16. august. Debatten handlet om eierskapet til kraften framover. I dag eies den stort sett av kommuner og fylker, men det kan reduseres betydelig fram mot 2050. Er det ønsket politikk og hva kan vi gjøre med det?
– Vi ser at vannkraften hovedsakelig er eid av kommuner og fylker. Det har vært en riktig og suksessfull oppskrift. Andelen offentlig eierskap for vindkraftverk er derimot langt lavere. Det må vi gjøre noe med, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
Foruten Truls Wickholm, bestod debattpanelet av statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartmentet, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og partner Caroline Lund i advokatfirmaet Lund & Co, som også er leder for sekretariatet for Naturressurskommunene. Debatten ble ledet av redaktør Anders Lie Brenna i Energiwatch.
Truls Wickholm i paneldebatt med dame som ser på i bakgrunnen.
– Våre medlemmer er, og vil fortsette å være, helt sentrale for at Norge skal klare energiomstillingen, sier Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Steinar Q. Andersen

Enighet om at lokalt eierskap er viktig

Samfunnsbedriftene Energi har vært tydelige på at lokalt eierskap av kraften er viktig at flere grunner. Det er blant annet for å utvikle gode distriktssamfunn i hele landet, bidra til å redusere klimaavtrykket, men også av sikkerhets- og beredskapsgrunner. Det har mange fått kjenne på de siste ukene.
Alle i panelet var enig i at lokalt eierskap er vesentlig. Caroline Lund fra Naturressurskommunene mener vertskommunene bør få mer enn de gjør i dag. Frode Alfheim sier at industrien er avhengig av rimelig kraft, og at et lokalt samarbeid med kraftaktørene er viktig for dem.
Frode Alfeim og statssekretær Elisabeth Sæther i halvfigur i paneldebatt.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet. Foto: Steinar Q. Andersen
Statssekretær Elisabeth Sæther er på sin side tydelig på at hun gjerne ønsker at flere kommuner og lokalt eide kraftselskaper kommer inn på eiersiden av vindkraftverk.
– Vi er glade for at statssekretæren oppfordrer til mer offentlig eierskap, men vi tror at kommunene trenger enda mer for å ta eierandeler. Det må foreligge klarere insentiv eller en modell for hvordan de skal gå fram. Vi tror at vi kan bidra her, sier Wickholm.

Ny utredning støtter lokalt eierskap

Seniorøkonom Aleksander Huth i Oslo Economics deltok på arrangementet og presenterte en splitter ny utredning om lokale eierskapsmodeller innen kraftproduksjon.
Utredningen ble bestilt av Samfunnsbedriftene Energi i forkant av arrangementet med den hensikt å se på hvordan lokalt eierskap kan møte utfordringen med lokal motstand mot utbygging av vindkraft.
Flere i panelet syntes det var nyttig å få større kunnskap om hvilke modeller som finnes, samt hvordan de kan tas i bruk i Norge.
Aleksander Huth holder en presentasjon.
Seniorøkonom Alexander Huth fra Oslo Economics presenterte rapporten "Eierskapsmodeller til ny kraftproduksjon". Foto: Steinar Q. Andersen
Oslo Economics har kartlagt hvilke typer eierskapsmodeller som finnes i Norge og nabolandene rundt oss. De presenterte barrierer og muligheter som foreligger ved bruk av de ulike modellene.
Rapporten nevner også flere eierskapsmodeller, som kjøpsrettsordningen/VE-ordningen i Danmark, Mankala-modellen i Finland og samvirkemodellen i Norge.
– De mange modellene for lokalt eierskap viser at dette er viktig i alle nabolandene våre og at det finnes ulike måter å gjøre det på, sa Wickholm.
Oslo Economics mener at det er mest hensiktsmessig å ta i bruk lokalt eierskap via kommunene eller lokale kraftselskap hvis målet er å øke aksept for utbygging av ny fornybar kraft - som vindkraft og vannkraft.
– Jeg er ikke overrasket over konklusjonen. Det viser bare det vi har sagt hele tiden. Våre medlemmer er, og vil fortsette å være, helt sentrale for at Norge skal klare energiomstillingen, sier Wickholm.
Både presentasjonen og utredningen kan leses i sin helhet her:
Presentasjonen til Oslo Economics
Eierskapsmodeller til ny kraftproduksjon

Les mer om

Last ned

Rapporten "Eierskapsmodeller til ny kraftproduksjon"
Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern