Søk

B-rundskriv nr. 4-2022 om iverksetting av Hovedtariffoppgjøret 2022

Lønnsøkning og endringer for bedrifter som følger Hovedtariffavtalen

Personer går innover et vannmagasin ved vannverk.
Illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike Vannverk IKS. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
29. juni 2022

Bedrifter som følger Hovedtariffavtalen, har nå fått tilsendt et B-rundskriv av KS. I tillegg til å angi satser for lønnsøkninger, tar dette rundskrivet for seg endringene i Hovedtariffavtalen.

Resultatet fra årets hovedtariffoppgjør skal nå settes ut i livet i bedriftene som følger Hovedtariffavtalen. Det gjelder for medlemmer av alle organisasjoner som har vedtatt forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA), samt for uorganiserte.
Alle arbeidstakerorganisasjonene, bortsett fra Utdanningsforbundet (UDF), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag (NLL), har vedtatt forslaget til ny HTA. De tre nevnte forbundene er i streik.

Lønnsøkning

B-rundskrivet omtaler både sentrale lønnsendringer i 2022 og 2023 og endringer i Hovedtariffavtalen. Som ved tidligere lønnsoppgjør varierer lønnstilleggenes størrelse med ansiennitet og stillingsgruppe.
Det er ikke avsatt pott til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4.2.1 i 2022. Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4 og kapittel 5 bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober.

Endring av HTA

Endringene i Hovedtariffavtalen gjelder blant annet bestemmelser om lønnsansiennitet, midlertidige ansettelser, lørdags- og søndagstillegg, kvelds- og nattillegg, amming, seniorpolitikk og lederavlønning.
KS sendte ut B-rundskrivet til alle aktuelle virksomheter den 29. juni. HTA for perioden 1.5.2022-30.4.2024 vil bli redigert så snart som mulig, og gjort elektronisk tilgjengelig på www.ks.no.

Les mer om

Fakta

Slik iverksetter du Hovedtariffoppgjøret 2022:
B-rundskriv nr. 4-2022

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern