Søk

120 000 fortsatt uten tilgang til høyhastighetsbredbånd

Må satse mer på bredbåndsutbygging

|
Publisert:
27. oktober 2023

I forrige uke deltok Samfunnsbedriftene på transport- og kommunikasjonskomiteens høring om statsbudsjettet. Samfunnsbedriftene var tydelig på det trengs mer midler til bredbåndsutbygging om vi skal nå de politiske målene.

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 er å bruke snaue 400 millioner kroner til å bygge bredbånd i grisgrendte strøk. Det er mer midler en i fjoråret. Slik sett, er det et godt steg på veien, men ikke nok til å sikre alle gigabitshastighet i tide.

Tusenvis står uten tilgang

Det er et mål for regjeringen at staten skal ta et større ansvar for bredbåndsutbygging i ulønnsomme områder. I regjeringsplattformen er det et mål om at høykapasitetsbredbånd skal være en rettighet på linje med strøm og at alle skal ha tilgang til slikt bredbånd innen 2025.
- Digital infrastruktur sikrer velferdstjenester over hele landet. Det gir verdiskapning og innovasjon. I dag har allikevel 120 000 husstander ikke tilgang til høyhastighetsbredbånd og hoveddelen av disse husstandene befinner seg i distriktene. Det bidrar til et uønsket digitalt skille som må fjernes, sa Truls Wickholm, Direktør for Samfunnsbedriftene Energi.
Samfunnsbedriftene mener at det trengs minst en milliard i økt bredbåndstilskudd per år frem til 2025, for å sikre høyhastighetsbredbånd på gigabit-nivå til hele Norge. Det vil gi nye muligheter, bedre tjenester og utjevne digitale forskjeller mellom bygd og by.

Dagens ambisjon er for lav

Regjeringen mener at høyhastighetsbredbånd innebærer en kapasitet på 100 Mbit/s. Det mener Samfunnsbedriftene er et for lavt ambisjonsnivå som er lite fremoverrettet. Vi må sikte oss på samme ambisjon som EU og naboland som Sverige. Det vil si bredbåndsdekning med gigabit-kapasitet.
- Vi er glade det er bred enighet om at alle i Norge skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd, men vi er ikke glade for at man ikke er enige om hva det betyr. Samfunnsbedriftene mener, for å si det forsiktig at dagens mål på 100 megabit per sekund er lite ambisiøst, sa Wickholm.
Samtidig vil det også være gunstig for samfunnet å fremskynde utviklingen mot et gigabitsamfunn. I 2022 utarbeidet Samfunnsøkonomisk analyse en rapport, på vegne av KS, NHO og flere.
Rapporten viser at en forskuttering av og tydelig satsning på en forskuttering av bredbåndsinfrastruktur for å nå et gigabitsamfunnet innen 2025 vil bidra til store gevinster for samfunnet. En slik satsning fordrer et offentlig støttebehov på 4,7 milliarder kroner, men vil til gjengjeld bidra til 75 milliarder mervekst i verdiskapning på fastlandet.

Viktig med kompetanseheving

Tilslutt var Samfunnsbedriftene også klare på at man må se nærmere på kompetansehevning av digitalisering innen flere sektorer. Det er store forandringer innen bredbåndbransjen og IKT-sektoren, som gjør behovet for kontinuerlig læring viktig. Med bransjeprogrammene har selskapene hatt tilgang til gratis kompetansehevende kurs som ansatte kan ta ved siden av en full arbeidshverdag. Slik sett, får man tilgang til ny kompetanse uten å måtte ta permisjon fra arbeidsstedet for å studere. Av den grunn har Samfunnsbedriftene vært tydelige på at bransjeprogrammet for elektro og bredbånd må bestå.
Mange opplever også at tilgang på folk med IKT-kompetanse har vært krevende å få ta i. Slik sett trenger vi både flere studieplasser for å utdanne ny kompetanse og samtidig heve kompetansen til dagens arbeidstagere. Derfor må regjeringen satse på flere IKT-studieplasser.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern