Søk

Maler og prosedyrer for arbeidsgivere

Kvinne som underskriver dokumenter.
Foto: Dimitri Karastelev
|
Publisert:
3. januar 2022

Her finner du en rekke ulike maler og prosedyrer som kan være nyttige i rollen som arbeidsgiver.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post dersom det er konkrete maler eller prosedyrer som du savner på denne siden.

Ansettelser

Ordinær ansettelse (.docx)
Ansettelsesavtale for ledere (.docx)
Tilkallingsvikar på pensjonistlønn (.docx)

Attest

Mal for å skrive attest (.docx)

Evaluering av styrets arbeid

Styreevaluering av medlemsbedrifter (.pdf)

Kommunikasjon

Hvordan skrive en pressemelding (.pdf)

Medarbeidersamtale

Mal for medarbeidersamtale (.docx)

Oppsigelse

Diagram som viser saksgangen i en nedbemanningsprosess (.docx)
Oppsigelse: Avtaler om frivillig fratreden (.docx)
Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold (.docx)
Oppsigelse: Referat fra drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven §15-1 (.docx)
Avskjed: Eksempel på avskjedsbrev (.docx)
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold (.docx)
Oppsigelse: Protokoll fra forhandlinger (.docx)
Oppsigelse: Innkalling til drøftingsmøte (.docx)

Suspensjon

Suspensjon (.docx)
Innkalling til drøftingsmøte (.docx)

Tariff-forhandlinger

Protokoll fra forhandlinger (.docx)
Drøftingsreferat

Varsling

Oppfølgingsskjema (.docx)
Varslingsskjema for medarbeidere (.docx)
Eksempler på varslingsrutiner (.docx)
Varslingsveileder for bedrifter (.docx)

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern