Søk

Meld deg på nytt HR-nettverk!

NETTVERK: I et HR-nettverk kan du utvikle deg selv ved å dele utfordringer og få nyttige tips innen alt fra praktiske verktøy til strategisk HR-arbeid. Nå etablerer Samfunnsbedriftene et nytt HR-nettverk for medlemmene. Foto: Pixabay
Publisert:
27. januar 2022

– Et HR-nettverk mangedobler antallet HR-medarbeidere i din bedrift, fordi du kan dra nytte av de andres erfaringer og kompetanse, sier Tone Forssell Solsrud i Veas. Nå utvider Samfunnsbedriftene tilbudet med et ekstra HR-nettverk.

I dag har Samfunnsbedriftene to HR-nettverk der medlemmene kan tilegne seg ny kompetanse og løse problemer i jobbhverdagen ved å lære av andre med lignende utfordringer.
– I nettverket kan du utvikle deg selv ved å dele utfordringer og få nyttige tips innen alt fra praktiske verktøy til strategisk HR-arbeid, sier administrasjonssjef Tone Forssell Solsrud i Veas som leder det ene nettverket.
– De andre i nettverket har som regel jobbet med de samme utfordringene som jeg har, og vi kan derfor dele nyttig innsikt og råd til beste løsning. Vi har jo også kunnet velge tema for nettverkssamlingene og har hatt finansiering til å invitere inn eksterne foredragsholdere. Dette har økt min kompetanse, sier Solsrud.

Selvstyrte

HR-nettverkene i Samfunnsbedriftene er selvstyrte. Hver av dem velger selv en leder og eventuelt en arbeidsgruppe som planlegger kommende arrangementer og innhold. Samfunnsbedriftene stiller med møterom og følger opp nettverket når det er behov for planlegging eller annen praktisk hjelp.
– Dette er et tilbud til de som har ansvar for HR hos våre medlemmer. Det kan være både personalmedarbeidere, personalsjefer, HR-sjefer, daglige ledere eller administrerende direktører, sier rådgiver Bjørg Wølneberg som koordinerer arbeidet med Samfunnsbedriftenes HR-nettverk.
Hun forteller at Samfunnsbedriftene i dag har to HR-nettverk med totalt 60 deltakere. I år er det planlagt fire møter i hvert nettverk, siden medlemmene selv ønsker hyppigere møter enn de 2-3 årlige møtene som nettverkene hadde fra starten i 2019.
– Disse nettverkene er svært populære, og vi får tilbakemelding fra en rekke medlemmer som ønsker å delta. Vi ser derfor på muligheten for å opprette et tredje HR-nettverk, og vil lufte tanken med våre medlemmer. De som er interesserte kan sende oss en e-post til arrangement@samfunnsbedriftene.no, og så kontakter vi alle og gir mer informasjon om deltakelse, sier Wølneberg.

Faglig lyspunkt

Bidragsyterne til nettverkene er både eksterne aktører, representanter fra medlemsbedrifter og ansatte i Samfunnsbedriftene. Blant temaene er endringsledelse, kultur- og organisasjonsutvikling, sykefraværsoppfølging, digitalisering, HRs utvikling og rolle og hjemmekontor. 
– Møtene i nettverket er alltid faglige lyspunkter og en måte å heve blikket i en ellers travel hverdag. Vi tar opp spennende temaer og har gode og interessante diskusjoner, sier personal- og HMS-sjef Daniela Wenzel i FolloRen. Hun er leder av det andre HR-nettverket i Samfunnsbedriftene.
– Jeg tar alltid med meg nyttig kunnskap fra møtene, og jeg har flere ganger igangsatt nye prosjekter på jobben som er inspirert av temaer og diskusjoner i nettverket.
Hun mener det er veldig givende å møte andre i lignende organisasjoner og se at de har de samme utfordringene.
– Man møter mange flotte og interessante personer i nettverket, og vi stiller spørsmål og hjelper hverandre også mellom møtene. I tillegg bidrar nettverket til tettere bånd til Samfunnsbedriftene. Vi har klart å holde nettverket godt i gang gjennom koronapandemien. Imidlertid er fysiske møter i Samfunnsbedriftenes lokaler ekstra givende. Da blir man bedre kjent med de andre deltakerne i nettverket, og kan samtidig ha uformelle møter med noen av de ansatte i Samfunnsbedriftene, sier Wenzel
– Det kan virke vanskelig å lage plass til nettverksmøter i en travel kalender. Men etter møtene er jeg alltid veldig glad for at jeg har prioritert HR-nettverket, og går i gang med mine oppgaver med ny motivasjon og inspirasjon.

Les mer om

Meld din interesse!

Samfunnsbedriftene har to HR-nettverk med totalt 60 deltakere. Nå åpner vi for å etablere et tredje nettverk. Send e-post til oss for mer informasjon.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern