Søk

Mener Vedum alvor med krafteierskap?

Trygve Slagsvold Vedum i halvfigur på talerstol.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bør de se de åpenbare mulighetene som ligger i lokalt eierskap i vindkraftproduksjon, mener direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Celine Lyse Augdal /Finansdepartementet
|
Publisert:
3. november 2023

Hvis finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) virkelig mener at han vil ha nasjonal kontroll over kraft, har han en gylden mulighet nå.

Det er interessant at både finansministeren og andre statsråder nevner konsesjonslovene i forbindelse med kraft og naturressurser. Vedum gjør det senest på forsiden av Nationen 25. oktober.
Konsesjonslovene blir også hyppig nevnt i forbindelse med grunnrentebeskatning. Der ser vi at det har kommet nye skatter, men vi venter fortsatt på grep som skal sikre et nasjonalt eierskap til ny kraft.

Utenlandsk vindkrafteierskap

I Norge eies 88 prosent av vannkraften av det offentlige. Dette hadde ikke vært mulig uten et godt lovverk. Et slik lovverk mangler for vindkraft, og der ser vi at hele 67 prosent eies av utenlandske private aktører.
Historisk er det kommuner og fylkeskommuner som sammen med staten har tatt ansvaret for å bygge ut kraft i Norge. Dette har også betalt seg godt. I 2021 anslo KS at de kommunale eierandelene i kraftselskapene ga 4,3 milliarder kroner i utbytte. Da er konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt holdt utenfor. 
Grunnrenteskatt er i ferd med å innføres også på vindkraft, og det handler i bunn og grunn om at man forventer en superprofitt. Den kan beskattes, men den vil uansett komme eierne til gode.
Både finansministeren og energiministeren har påpekt viktigheten av de historiske grepene av konsesjonslovgivning, og betydningen eierskapet til ressursene har hatt for å bygge ut velferden i Norge.
Vi tror at enda større lokal forankring er nøkkelen til å utløse enda mer av den kraften samfunnet trenger til lokal omstilling. Regjeringen burde derfor se på hvordan kommuner, fylkeskommuner og offentlig eide kraftselskaper kan komme sterkere inn på eiersiden i vindkraft.

Lokalt eierskap

Dagens politikere burde være like framtidsrettede som deres forgjengere har vært i flere generasjoner. Derfor bør de se de åpenbare mulighetene som ligger i lokalt eierskap i vindkraftproduksjon.
I en forskningsartikkel fra CICERO i 2020 så man på faktorer som påvirker sosial aksept for vindkraft i seks land. Der fant de at lokalt eierskap kan ha en positiv effekt for vindmøller. Faktisk var lokalt eierskap blant faktorene som hadde størst betydning på tvers av landene. Andre viktige faktorer var bidrag til lokal profitt og inntekt, tillit til prosessene, innbyggerinvolvering, behov for fornybar energi og reduserte klimautslipp.
Vi er i en situasjon hvor vi trenger flere arbeidsplasser i distriktene, mer penger til kommunene, og rimelig kraft til industri og husholdninger. Det er derfor et åpenbart behov for å ta politiske grep.
Vi har foreslått for finanskomiteen og stortingets energi- og miljøkomité at de bør be regjeringen utrede mulige ordninger for å øke offentlig eierskap i nye vindkraftverk. Hvis Trygve Slagsvold Vedum virkelig mener alvor med lokalt og kommunalt eierskap til kraften, er dette noe Senterpartiet bør stemme for.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Nationen.)

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern