Søk

Høring i finanskomiteen

Mer kraft, lavere skatt og mer offentlig eierskap

|
Publisert:
26. oktober 2023

For å nå klimamålene innen 2030, trenger vi en mye sterkere satsing på fornybar kraft. Da kan ikke vindkraft beskattes hardere enn petroleum. I tillegg må det legges til rette for sterkere offentlig eierskap.

Det var noe av budskapet til direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi under høringen i Stortingets finanskomité om innføring av grunnrenteskatt for landbasert vindkraft.
– Det aller viktigste er bred enighet om rammevilkårene for landbasert vindkraft. Bransjen har lange perspektiver og trenger forutsigbarhet for de store investeringene i fornybar. Skatteskjerpelsen som ble varslet i 2022 kom derimot veldig brått, og har bidratt til investeringsstopp i fornybar energi. Det er uheldig når vi vet at Norge styrer mot en svekket kraftbalanse, sa Wickholm.
Han legger vekt på at elektrifiseringen går raskere enn vi kan bygge ut ny fornybar kraft.

Nødvendig skatt?

Wickholm utfordret komiteen på om det i det hele tatt er smart å innføre en skatt i en tid hvor vi trenger mer fornybar energi. Dersom man likevel skal innføre en skatt på landbasert vindkraft, mener Samfunnsbedriftene Energi det er bra at det kommer en skatt som er omfordelende og innrettet som kontantstrømskatt.
– Vi mener imidlertid at skattesatsen er alt for høy og bør reduseres, sa Wickholm.
SSB anslår at det i et normalår er en grunnrente for landbasert vindkraft på 1,3 milliarder kroner. Til sammenligning var grunnrenten for oppdrettsnæringen 28 milliarder i 2022. Det er over 20 ganger så mye.
– Likevel foreslår man en skattesats på landbasert vindkraft som er ti prosentpoeng høyere enn skattesatsen Stortinget ble enige om på havbruk. Vi mener at dagens forslag med en grunnrenteskatt på 35 prosent for landbasert vindkraft bør justeres ned.
I forslaget til grunnrenteskatt skal vertskommunene få større kompensasjon ved en økt produksjonsavgift og en andel av grunnrenteskatten.
– Det er vi positive til, men vi forstår ikke hvorfor kommunen bare skal ha krav på en andel av grunnrenteskatten i perioder med høy grunnrente. Her burde fordelingen ligge fast.

Lokal forankring og mer offentlig eierskap

Samfunnsbedriftene Energi ener også at større lokal forankring er nøkkelen til mer kraft.
– Vi burde se på ordninger for hvordan kommuner, fylkeskommuner og offentlig eide kraftselskaper kan komme sterkere inn på eiersiden i vindkraft. I dag eies 67 prosent av norsk landvind av utenlandske eiere. Både finansministeren og energiministeren har vist til viktigheten av de historiske grepene av konsesjonslovgivning, og betydningen eierskapet til ressursene har hatt for velferdssamfunnet. Derfor burde dagens politikere være like framtidsrettede og bærekraftige.
En forskningsartikkel fra CICERO viser at lokalt eierskap kan ha en positiv effekt på lokal aksept til vindmøller. Artikkelen så på faktorer som påvirker sosial aksept for vindkraft i seks land, og fant at lokalt eierskap er blant faktorene som har størst betydning, og som oftest rapporteres som viktig for aksept på tvers av landene.
 – Andre viktige faktorer var bidrag til lokal profitt og inntekt, tillit til prosessene, hvordan folk involveres, bidrag til og behov for fornybar energi og reduserte klimautslipp. Vi mener derfor at Stortinget må be regjeringen utrede mulige ordninger for å øke offentlig eierskap i nye vindkraftverk, sa Wickholm.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern