Søk

Mer næringsliv rundt havnene!

Lossing av båt i havn.
– Regjeringens visjoner om vekst langs kysten er umulig uten en omfattende satsing på infrastruktur, skriver Ingvar M. Mathisen og Kjell-Olav Gammelsæter i denne kronikken. Foto: Jill Johannessen
Publisert:
2. januar 2024

Det er behov for mer arealer til næringsvirksomhet rundt norske havner. Uten statlig investering kommer heller ikke de nye arbeidsplassene som regjeringen er avhengig av, skriver Ingvar M. Mathisen og Kjell-Olav Gammelsæter i denne kronikken.

Av
Ingvar M. Mathisen, styreleder i Norske Havner og direktør i Oslo havn
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner
Små og store samfunn langs kysten har vokst fram på grunn av tilgang til havet. Havnene har vært bindeledd mellom ressursene til havs og foredling på land, enten det er mat, energi, medisiner eller andre ting. Havnene har alltid vært en motor for utvikling og vekst, og ringvirkningene er flere arbeidsplasser. Slik vil det også være i framtiden.
Dette har regjeringen oppdaget, og derfor har de store ambisjoner for kysten. Flere skal bosette seg utenfor sentrale strøk, og det er satt et mål om 50 prosent økning i eksport allerede innen 2030. Alt tyder på at det som skal eksporteres enten kommer fra havet, eller vil bruke havet som transportvei til markedene. Da sier det seg selv at havnene kommer til å spille en sentral rolle.

Må investere

I både Hurdalsplattformen og forslag til statsbudsjett for 2024 peker regjeringen på at havner og farleder er en viktig forutsetning for bosetting og verdiskaping langs kysten. Framtidige arbeidsplasser langs kysten krever også en framtidig og moderne tilgang til havet. De nye arbeidsplassene er drevet av grønn industri og den sirkulære økonomien. For å realisere potensialet, må vi investere i infrastruktur som legger grunnlag for deres vekst.
Dagens kystinfrastruktur er en arv fra fortiden, og dagens investeringer vil være vår arv til framtiden. Regjeringens visjoner om vekst langs kysten er umulig uten en omfattende satsing på infrastruktur. Morgendagens næringer må også etablere seg i nærheten av havnene.
Tilgang til sjønære arealer er derfor en kritisk faktor. I forslag til statsbudsjett skriver også regjeringen at «næringsarealer bør utvikles i eller i umiddelbar nærhet til havnene.» Dessverre mangler verktøykassen for arealutvikling i budsjettforslaget, og i stedet peker man på kommunene for å løse problemet.

Ikke nok arealer

Dette er et stort problem. I en undersøkelse blant våre medlemmer svarer 4 av 10 havner at de ikke har gode nok arealer for effektiv godshåndtering. Omtrent like mange svarer at de ikke har arealer som kan tilbys lokalt og regionalt næringsliv. Og 2 av 3 havner svarer at det ikke er tilstrekkelig med regulerte nærings- og industriarealer i nærheten.
Det er flere år siden EU åpnet for statlige investeringer i arealutvikling gjennom unntak fra statsstøtteregelverk, og det unntaket har man visst å utnytte i mange land – også der man har langt mindre kyst og langt mindre avhengighet av tilgangen til havet.
Her hjemme har staten gjennom Selskapet for industrivekst (SIVA) gått inn på eiersiden i Frier Vest, som er et næringsareal for grønn og bærekraftig industri i Grenland. For å nå ambisjonen om flere arbeidsplasser og økt eksport, trenger vi langt flere slike investeringer i utvikling av havneareal og sjønære næringsarealer. 
(Denne kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport.)

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern