Søk

DNV i ny rapport:

Mer strømnett krever nye tanker

Kraftmaster mot blå himmel.
Illustrasjonsbilde. Foto: Nathan Anderson / Unsplash
|
Publisert:
21. juni 2024

I ny rapport skriver DNV at om man skal få nok kraftnett til det grønne skiftet i verden må regulatorene endre sitt tankesett fra å tenke «business as usual» til å se mot behovet fremover.

I juni 2024 lanserte DNV sin rapport om omstillingen og energisystemet i verden « Energy Transition Outlook – New power systems». Rapporten tar for seg hele kraftsystemet mot 2050.
Blant annet utforsker rapporten drivere for elektrisiteten etterspørsel og hvilke kilder som skal levere dette. Sentrale punkter er også fleksibilitet, lagring - og selvsagt kraftnettet.
– Elektrifisering er det viktigste som skjer i energiomstillingen, og utbyggingen av kraftnettet må intensiveres, også i Norge, sier Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV i pressemeldingen.
– Kraftnettet er en betydelig flaskehals for videre elektrifisering og forsinker allerede overgangen til fornybarsamfunnet. Dette krever investeringer, utbygging og tilpasninger av vårt eksisterende kraftsystem, og prosessene fra myndighetene må gjennomføres raskere.
- Eksempelvis er dagens ordning for nettutbygging, der etterspørsel må være etablert før beslutning om utbygging fattes, ikke tilpasset fremtidens kraftsystem. Vi vet at vi står overfor økt elektrifisering, og vi må bygge infrastruktur som støtter dette.

Kan forsinke grønt skifte

I rapporten tar DNV et kraftig oppgjør med dagens tankesett til regulatorene av strømnettet. Rapporten er klar på at strømnettene er så gjennomregulert, at en stor ekspansjon for å tilrettelegge for det grønne skiftet må komme fra som følge av endring regulatorisk.
Regulatorene har historisk vært mer opptatt av å vedlikeholde dagens kraftnett og å passe på at nettselskapene ikke overinvesterer, enn å legge til rette for framtidsrettete investeringer.
Men en slikt «business-as-usual»-tilnærming vil ikke fungere fremover ifølge rapporten. I stedet trengs et skifte i tankesettet fra regulatorene for å få nok investeringer, mener DNV.
- Vi er glade for at DNV også ser det som Samfunnsbedriftene Energi har ment lenge, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
- Man venter ikke med veibyggingen til folk har kjøpt bilen og tramper utenfor oppkjørselen. Heller ingen annen viktig infrastruktur bygges i etterkant av behovet. Det er åpenbart at dette heller ikke fungerer for strømnettet.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern