Søk

Nei takk til grunnrenteskatt på vindkraft på land

En uventet grunnrenteskatt vil slå hardt ut for både nye og ikke minst for mange eksisterende vindkraftverk. Foto: Samfunnsbedriftene Energi/Mona Adolfsen
|
Publisert:
23. mars 2023

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt for landbasert vindkraft på 40 prosent med virkning fra 1.januar 2023. Det er Samfunnsbedriftene Energi svært kritiske til.

Allerede 28.september i fjor presenterte regjeringen sine planer om å innføre grunnrenteskatt for landbasert vindkraft fra 1.januar 2023. Rett før nyttår ble forslaget sendt på høring.
I vårt høringssvar har Samfunnsbedriftene Energi (SBE) gitt klart uttrykk for at vi ser flere kritiske konsekvenser ved dette forslaget. I utgangspunktet ønsker vi ikke en slik skatt, men påpeker samtidig at dersom den likevel skal innføres, må det gjøres på et langt lavere nivå, og uten tilbakevirkende kraft. I tillegg påpeker vi i vårt høringssvar på flere konsekvenser som er svært uheldige og også kan gi en motsatt effekt av hva som er ønskelig.
Hele høringsuttalelsen finnes her:
Høringssvar om grunnrente for landbasert vindkraft
Kort oppsummert har vi imidlertid lagt vekt på følgende punkter;
- Vi er kritiske til at regjeringen innfører en grunnrenteskatt for en næring hvor det hersker usikkert om det foreligger en positiv grunnrente. Vi mener at dette er dårlig redegjort for i høringsforslaget. Dagens høye priser kan ikke brukes som argument for en positiv grunnrente på lang sikt, da dette er midlertidige effekter. Regjeringen har også innført et høyprisbidrag for å motvirke denne effekten. Vi mener regjeringen må utvise forsiktighet for å ikke skape tiltak som kan hindre ny fornybar energi.
- I skatteforslagene blir fornybar energi beskattet tyngre enn fossil energi. Vi er kritiske til budskapet regjeringen sender til ny grønn industri og om norske klimamål. Det kan oppfattes som regjeringen nedprioriterer dette på vegne av petroleumsindustrien.
- En grunnrentesats på 40 prosent er et meget høyt for innslagspunkt for en ny skatt, og uten at valget er godt begrunnet. Om man skal innføre en grunnrenteskatt, hvilket vi er kritiske til, bør introduseres på et lavt nivå og eventuelt oppjustert hvis positive grunnrente kan dokumenteres over tid. Et slikt nivå kan eksempelvis være i området 10-15 prosent.
- Vi er bekymret for at skatteforslaget vil sette nye nødvendige investeringer i fornybar energi i fare. Vindkraftnæringen har stor grad av privat eierskap. Private investorer har fleksibilitet til å flytte kapitalen dit hvor avkastning er høyest. Eksempelvis bør regjeringen se nærmere på mulighetene for finansiering via Kommunalbanken eller tilsvarende institusjoner, samt vurdere nye eierskapsstrukturer, og kan blant annet se til en finsk løsning.
- Det må sikres at etablerte vindkraftverk ikke får en vesentlig ulempe og ber derfor regjeringen om å se på andre løsninger som bruk av negativ grunnrente eller høy friinntekt i grunnrenteberegningen.
- En barriere for mer vindkraft har vært lokal motstand. Vi mener derfor det er riktig at kommuner som stiller areal til dispensjon får en større andel av verdiskapningen enn tidligere. Vi stiller oss bak forslaget til energikommisjonen, og mener heller regjeringen bør sikre at en fast andel av grunnrenteskatten går til vertskommunen for vindkraftverket – dersom det skal innføres en slik skatt.

Forutsigbarheten er utfordret

Samfunnsbedriftene Energi ønsker som nevnt i utgangspunktet ikke en slik grunnrenteskatt. Forslaget med overraskende skatteskjerpelser innført med tilbakevirkende kraft har allerede skapt usikkerhet. Vi er derfor nå svært opptatte av at myndighetene fremover har en tett dialog med bransjen for å sikre stabile rammevilkår for bransjen. Vi er bekymret for at det nå har blitt utfordret.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern