Søk

Nettselskapene må få direkte betalt for å håndtere strømstøtteordningen

Vifte med pengesedler.
Foto: iStock
Skrevet av:
Asle Strand
|
Publisert:
1. mars 2022

Nettselskapenes bransjeorganisasjoner ber RME om direkte refusjon for de merkostnadene de blir påført som følge av at de må stå for mye av det praktiske arbeidet med strømstøtteordningen.

Nettselskapene har blitt pålagt å gjennomføre strømkompensasjonsordningen som en ny arbeidsoppgave. Det er lagt opp til at kostnadene skal kompenseres gjennom inntektsrammereguleringen på lik linje med andre kostnader i reguleringsmodellen.
Dette er flere grunner til at dette ikke er en god løsning. Samfunnsbedriftene har derfor sammen med Energi Norge og Distriktsenergi sendt et felles brev til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og påpekt følgende problemer:
  • Det er ikke alle nettselskap som har disse kostnadene, noe som vil gi en skjevhet i effektivitetsmålingene.
  • Det går vel to år før selskapene godtgjøres kostnadene gjennom økt inntektsramme.
  • Nettselskapene har uten varsel blitt tildelt denne arbeidsoppgaven og har ikke kunnet planlegge for dette på en optimal måte.
Last ned brevet fra Samfunnsbedriftene, Distriktsenergi og Energi Norge
Det er dermed gode grunner til at disse kostnadene ikke bør håndteres som ordinære kostnader i effektivitetsmålingene.
Kostnadene bør dekkes som direktebidrag basert på faktura fra nettselskapene til RME på samme måte som for selve kompensasjonsordningen. En fordel med kompensasjon helt på utsiden av inntektsrammen er at dette ikke vil påvirke nettleien, og kundene slipper å betale ekstra for å motta støtte.
Selv om nettselskapene ikke har blitt pålagt å dokumentere ekstrakostnadene de har hatt så langt, er vårt inntrykk at de fleste har relativt god oversikt over merarbeid og ekstra kostnader de har blitt påført.
I påvente av en endelig avgjørelse på dette området oppfordrer vi selskapene til å fortsette å ha oversikt over disse merkostnadene.

Les mer om

Last ned

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern