Søk

Lokal beredskap mot ekstremvær:

Nettselskapene var godt forberedt på «Gyda»

God planlegging og høy lokalkunnskap er avgjørende for å sikre strømforsyningen når uværet rammer. Bildet er fra Lofoten. Foto: Vidar Nordli-Mathisen
|
Publisert:
13. januar 2022

Samfunnsbedriftene Energi har tatt en prat med noen av våre medlemmer om hvordan de har forberedt seg på ekstremværet Gyda, som torsdag traff Vestlandet og Trøndelag med full styrke.

Flere av medlemmene våre kunne fortelle at de trappet opp beredskapen og var godt forberedt på ekstremværet – mye grunnet velplanlagte beredskapsplaner og rutiner. Tidligere i uken ga NVE nemlig rødt farevarsel for snøskred, jordskred, flom og mye regn som følge av ekstremværet Gyda.
- Vi bor i et land hvor vi må forholde oss til hardt vær og da er beredskap viktig, sa elverksjef Frode Næsvold i Bindal kraftlag. Mannskapet hans fokuserer mye på beredskap, sikkerhet og HMS – også i det daglige.

Mannskapene er «på»

Det er gjennomgående at våre medlemmer følger opp sine beredskapsplaner på en grundig måte. Og planene ble iverksatt med en gang varslene kom fra NVE. Beredskapsplanene er godt innarbeidet og dimensjonert for ekstremvær.
En vesentlig del av forberedelsene var å oppdatere mannskapet, samt å sikre at nødvendig utstyr er på plass og raskt tilgjengelig. Nettsjef Lars Hofstad i Røros E-verk fortalte at de sendte sine montører hjem i montørbilene sammen med utstyret, for å sikre raskest mulig utrykning.
Under slike forhold er et godt mannskap avgjørende. Noen av selskapene valgte å oppbemanne med ekstra montører, mens andre valgte å beholde hele beredskapsstyrken på vakt, da de brått kunne bli kalt ut i aksjon.

Lokalkunnskap er en styrke

Flere av selskapene fremhevet at montørenes lokalkunnskap gjorde at de kunne agere smidig og på best mulig måte. Daglig leder Per Arne Edvardsen i Straumen Nett påpekte at alle deres montører er lokale folk oppvokst i nærmiljøet. Det er et stort fortrinn som sikrer rask og effektiv utrykning.
Frode Næsvold fra Bindal kraftlag understreket hvor viktig det er med kombinasjonen av et høyt erfaringsnivå og god lokalkunnskap.

Samspill med kundene

I Røros har man også fokusert på at god kontakt med lokalbefolkningen kan få ned utrykningstiden. Tidligere i uken ba Røros E-verk lokalbefolkningen om å varsle nettselskapet hvis man observerte skader på linjer eller lysglimt ved kortslutninger. Det gjør at de kan rykke ut raskere.
I tillegg er det gunstig at selskapets ansatte har god kunnskap til kundene i det private. - Det er fordeler ved å være et mindre selskap, som at man kommer raskt ut til kundene, påpekte Hofstad.
Fra Bindal kom det en liknende historie om hvor viktig det er med observasjoner fra kundene. I sum gjør det sterke samspillet mellom nettselskapet og kunden at selskapet raskt kan rykke ut og reparere feil, hvilket er i hele lokalsamfunnets interesse.

Digitalisering gir oversikt

Digitalisering spiller også en stadig viktigere rolle i puslespillet. Hvis en utkobling skulle forekomme, kan kundene i Sykkylven nå få sanntidsdata over hva som skjer. Straumen Nett i Sykkylven har nemlig utviklet en nettside med et statuskart.
Dette digitale kartet gir tilgang på data over eventuelle utkoblinger, antall berørte, samt kontinuerlige oppdateringer fra montørene som jobber med reparasjonen. Det gir kundene en god oversikt og tilgang på viktig informasjon, i tillegg til at de slipper å slå på tråden til kundeservice.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern