Søk

Nordisk møte i Helsingfors:

Nordisk transportpolitikk i fokus

Fra Helsingfors Havn. Foto: Arnt-Einar Litsheim.
|
Publisert:
30. juni 2023

– Krigen i Ukraina har brakt de nordiske landene enda tettere sammen. Med Finland og snart Sverige som medlemmer av NATO, vil transport komme høyere på den politiske agenda, sier Arnt-Einar Litsheim.

Det sikkerhetspolitiske bakteppet var veldig tydelig da de nordiske landenes havneorganisasjoner møttes i Helsingfors den 15. juni. Det var det første fellesnordiske møtet siden pandemien.
Det var Norske Havner som for vel ti år siden tok initiativet til det nordiske samarbeidet. Hensikten var å dele kunnskap og erfaringer, samt være mer koordinert i viktige saker i Den europeiske havneorganisasjonen (ESPO).

Ikke alt er likt i Norden

Havneorganisasjonene i Norden er ulikt organisert, og havnene er også organisert på ulike vis i de forskjellige landene.
Det er for eksempel bare i Norge og Danmark at havnene har egen særlov (havne- og farvannsloven). I Sverige og Finland er havnene organisert som egne aksjeselskaper.
– En rekke temaer stod på dagsorden, men jeg vil spesielt fremheve behovet for mer nordisk samordning innen transportpolitikken, sier Litsheim.

Vi er gjensidig avhengige

– Det blir tydeligere for de fleste at transportsystemene og samferdsel ikke stopper ved landegrensene. For Finland er det viktig å ha alternative transportårer (Narvik og Gøteborg) om det skulle bli vanskelig å navigere i Østersjøen.
– Videre ser svenskene at et spørsmål som «veiprising» bør sees i en større sammenheng. Skal man lykkes med at transportformene betaler for sine kostnader (forurenser betaler), må man ha en større geografisk tilnærming.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern