Søk

ESPOs årskonferanse 2023

Norske Havner i fruktbart møte med Hamburg Port Authority

Fire dresskledte menn smiler mot kamera.
Bilde fra møte mellom Norske Havner og Hamburg Port Authority. Fra venstre: CEO Jens Meier, Hamburg Port Authoritys havneadvokat, havnedirektør og styreleder Ingvar M. Mathisen og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.
|
Publisert:
27. juni 2023

- Under ESPOs årskonferanse hadde vi et møte med CEO Jens Meier i Hamburg Port Authority. Europas tredje største havn på volum er blant annet kjent for sitt bærekraftsarbeid, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Havne-Europa er i en brytningstid. Pandemien og arbeidet med å få ned klimaavtrykket viser at havnene ikke er problemet, men løsningen på de utfordringer vi står overfor.
Hamburg Port Authority er selvfølgelig på grunn av sin posisjon og stilling i front på det omstillingsarbeidet havnene må gjennom. Havna blir nedringt av aktører som ønsker å benytte havnas areal og fasiliteter til en rekke prosjekter knyttet opp til alternative drivstoffer.
Hamburg Port Authority har et omfattende logistikknett med svært gode jernbaneforbindelser til øvrige deler av Europa.

Klimagassutslipp og digitalisering

Klima og digitalisering er to områder som står høyt på dagsorden og har vært det over lengre tid. Hamburg Port Authority har hele tiden vært en «frontrunner» på disse områdene.
Havnen posisjonerer seg for nye tider hvor import av ren energi blir en viktig del av de europeiske havnenes tilbud og datasikkerhet blir stadig viktigere.
- Det ble stor oppmerksomhet i EU systemet i forbindelse med at kineserne ønsket å kjøpe en mindre aksjeandel i en av terminalene i havna. Dette viser hvordan sikkerhetspolitikken har slått inn i havnepolitikken, sier Litsheim.
Det pågår en debatt mellom medlemslandene og Europakommisjonen på hvordan en skal utforme en effektiv politikk på området (screening).

Viktig dialog med tung havn

Styreleder i Norske Havner, og havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen var godt fornøyd med møtet. Mathisen understreket betydningen av å ha en dialog med sentrale havner internasjonalt, både gjennom aktiv deltakelse i ESPO (den europeiske havneorganisasjonen), og IAPH (den globale havneorganisasjonen).
IAPH er blitt mer representert på det europeiske plan med Jens Meier som visepresident (Europa- regionen). I møtet ga vi Jens Meier vår fulle støtte som kandidat til ny president i IAPH.
De nordeuropeiske havnene er blant de aller fremste i verden på det grønne skiftet. Og vi uttrykte vår forventning til at IAPH fremmer dette i sitt påvirkningsarbeid, blant annet opp mot IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen).

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern