Søk

Norske Havner møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård i halvfigur.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtte Norske Havner og resten Godsalliansen den 7. januar 2022. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Arbeiderpartiet
|
Publisert:
10. januar 2022

Sjøfrakt fremmer næringsutvikling og får ned klimautslipp og antall trafikkulykker. Det var vårt budskap da vi som del av Godsalliansen møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fredag 7. januar.

Norske Havner understreket at når godset reiser kollektivt på sjø, så reduserer det en rekke samfunnsbelastninger fra transportsektoren, slik som klimautslipp og trafikkulykker.
Videre poengterte vi at havnene er sentrale for næringsutviklingen. Det gjelder ikke minst innen grønn næring og industri, slik som CCS, produksjon og utskiping av ammoniakk og hydrogen, batteriproduksjon og utbygging av vindmøller på land og sjø.
Dette er områder som regjeringen er opptatt av å satse på. Det er derfor viktig med tilskuddsordninger som «Effektive og miljøvennlige havner». Men vi pekte også på at man må ha gode sjønære arealer, og gjøre mer med de strukturelle utfordringene, som veiprising og grensekontroller.

Etterlyst: en helhetlig transportpolitikk

For Norske Havner var det også viktig å understreke behovet for en helhetlig transportpolitikk, noe som blir ekstra viktig når kyst og havn nå er flyttet til Nærings- og fiskeridepartementet.
Sjøtransport handler om mer enn det som skjer fra kaikanten og ut i havet. Også vei og bane på landsiden er vesentlig om en skal få en god sjølogistikk.
Statsråden uttrykte at han så godt poenget med en helhetlig transportpolitikk, og at det også var regjeringens intensjon, selv om en nå hadde fordelt ansvaret på to departementer.
Les mer på Godsalliansens nettsider

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern