Søk

Norske Havner og NHO Logistikk og Transport med samarbeidsavtale

To middeladrende menn ser oppmerksomt mot kameraet mens de holder hver sin penn, klare til å undertegne hver sin kopi av en avtale.
Styreleder Ingvar M. Mathisen i Norske Havner og administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport signerer samarbeidsavtalen.
|
Publisert:
15. juni 2023

Norske Havner og NHO Logistikk og Transport har inngått en samarbeidsavtale for å styrke arbeidet innen havn og sjøtransport.

Administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport og styreleder Ingvar M. Mathisen i Norske Havner signerte den 14. juni en samarbeidsavtale.
Formålet med avtalen er å styrke sjøtransportens konkurranseevne og havnenes posisjon i et bærekraftig transportsystem.
Avtalen omfatter samarbeid rundt energiomstilling, teknologiutvikling, havneutvikling, farleder og infrastruktur samt å utvikle møteplasser.

NHO LT Sjø og Havn

- Vi ønsker med dette å styrke vårt arbeid med sjø og havn, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.
- Samarbeidet med Norske Havner vil gi oss tilgang på relasjoner og kompetanse som er viktig for å utvikle Sjø og Havn, som nylig ble etablert i regi av NHO LT.
- Avtalen gir oss en tettere kobling til NHO, til transport- og logistikkbransjen, men også til næringslivet og vareeierne i stort. Det er viktig for å styrke havnenes og sjøtransportens posisjon i transportnettverket, sier Norske Havners styreleder, Ingvar M. Mathisen.
- Da våre organisasjoner i stor grad komplementerer hverandre, så er målet med samarbeidet at det skal positive synergieffekter, mer effektiv ressursbruk, større gjennomslagskraft for våre respektive medlemmer.

Står sterkere sammen

Mye av samfunnsutviklingen blir også påvirket av prosesser utenfor Norges grenser, ikke minst i EU.
- Både Norske Havner og NHO Logistikk og Transport er aktive i en rekke internasjonale organisasjoner, og har mye å vinne på å utveksle informasjon og samarbeide på dette område, understreker Mathisen.
Norske Havner er aktive i den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) og den internasjonale havneorganisasjonen (IAPH). IAPH er nå mer til stede i Europa og de har bla observatørstatus i den internasjonale maritime organisasjon (IMO).
NHO LT er aktive og har verv i den europeiske organisasjonen CLECAT og verdensorganisasjonen FIATA. Begge organisasjonene har egne maritime transportgrupper og har bred kompetanse innen sjø og havn.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern