Søk

Norske Havner på ESPO Business Platform

Fra venstre: Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner; Marie-Caroline Laurent, generalsektetær CLIA; Ingvar M Mathisen, styreleder Norske Havner og Tore Gautesen havnedir i Karmsund havn. Foto: Norske Havner
|
Publisert:
12. januar 2023

- Dette er en ny arena der toppledere i europeiske havner møtes til en uformell prat rundt et tema, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.

En delegasjon fra Norske Havner deltok på den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) sin Business Platform medio desember.
Business Platform legges i forbindelse med at ESPO sin Executive Committee har sitt ordinære møte. Tema for årets møte var fokus på langtidsplanlegging i omskiftende omgivelser. Havnene HAROPA, Esbjerg, Rotterdam og Ionian holdt innledende innlegg.
- Et hovedtrekk er at havnene ikke lenger er så opptatt av antall tonn og teus, men heller det bidraget de har for landenes økonomi, sier Litsheim.

Grønnere cruise

I forkant hadde Norske Havner et møte med generalsekretær Marie-Caroline Laurent i Cruise Lines International Association (CLIA). Hovedtemaet var cruisenæringens avkarbonisering og omdømme.
- En rekke reguleringer fra EU vil få følger for cruise. Vi var enige om å arbeide sammen for å sikre en bærekraftig cruisenæring, sier Litsheim
- Cruisevirksomheten er svært viktig for mange norske havner, sa havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn etter møtet. - Det var positivt å møte lederen av CLIA å høre de tydelige og forpliktende miljøambisjonene som organisasjonen har på vegne av en samlet cruisenæring.
- CLIAs medlemmer har ikke bare vedtatt ambisiøse miljømål. Cruisenæringen er også svært viktig for å utvikle miljøteknologi til rederinæringen. Mange innovasjoner som kommer fra cruisenæringen, er tatt i bruk i andre skipssegmenter.

Havnenes utfordringer

- Havnene i Europa står overfor mange utfordringer de neste tiårene. Den største og mest krevende er overgangen til et lavkarbonsamfunn, hvor havnene spiller en viktig rolle.
- Aktørene i Rotterdam havn står for nærmere 50 prosent av alle utslipp i Nederland. Det kommende tiåret er deres viktigste strategiske mål å redusere utslipp og bidra til det grønne skiftet. For dem er det et «licence to operate». Også krigen i Ukraina har stor påvirkning for flere havner, særlig for havnene rundt Svartehavet.
- Ellers var det interessant å høre at flere av de store europeiske havnene opplever god støtte fra myndighetene i sine land når det gjelder å skaffe nye areal/regulere store områder.
- Her har vi mye å lære i Norge. Skal vi lykkes i fremtiden, er vi avhengige av god arealtilgang. Da må norske myndigheter være offensive og prioritere tilrettelegging.

Havnenes talerør i Europa

- ESPO er avgjørende for å sikre gode rammebetingelser for havnene. Vi har flere eksempler de siste årene på det gode arbeidet ESPO har bidratt med overfor EU-institusjonene.
- Dette gjelder ikke minst innsatsen med EUs havnepakker (havneforordning) og GBER (gruppeunntak), sier styreleder Ingvar M. Mathisen i Norske Havner.
- Det blir viktig for Norske Havner fremover å investere mer tid og ressurser på europeisk nivå. Her legges rammene for transportpolitikken fremover, avslutter Mathisen.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern