Søk

Høringssvar til Forsvarskommisjonen av 2021

Norske Havners høringssvar til Forsvarskommisjonen

En fregatt, to stridsbåter og to lettbåter, alle fra Den norske marinen, fosser frem i en fjord.
Fra Nato-øvelsen «Cold Response» i Nordland 2022. Foto: Maja Stavik Meyer / Forsvaret.
|
Publisert:
7. september 2023

Med en utvidet rolle i beredskapen, må havnene få økonomisk avklaring og en styrket dialog med Forsvaret. Det går frem av høringssvaret som Norske Havner leverte 31. august om Forsvarskommisjonens rapport.

- Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og våre medlemmer har et sterkt ønske om å bidra til å trygge Norge, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.
- Og for at havnene skal kunne møte Forsvarets krav og forventninger på en god måte, er det svært viktig med avklaring og dialog.
Det var den 3. mai i år at Forsvarskommisjonen av 2021 leverte sin rapport. Der ble det lagt stor vekt på å styrke den maritime og kystnære beredskapen.
Havnene er avgjørende for å forflytte materiell og personell, så vel i øvelser som i en mulig militær konflikt.

Vårt budskap

I sitt høringssvar har Norske Havner to hovedbudskap:
• Det må avklares hva havnenes utvidede rolle vil innebære rent økonomisk, med tanke på investeringer i infrastruktur, personell, planverk og øvelser. Havnene har ikke de samme økonomiske rammebetingelsene som før.
• Det må utveksles informasjon og fremmes dialog både med havnene som sektor og med sentrale enkelthavner, slik at Forsvaret sitter på rett kunnskap og slik at forventninger kan avklares på en god måte.

Logistikk sjøveien

I sin rapport slår Forsvarskommisjonen fast: «Logistikk-kapasiteten må styrkes for å understøtte en maritim satsing. Evnen til å transportere materiell langs kysten må bli bedre, etterforsyning sjøveien, strategiske avtaler og samarbeid med handelsflåten må styrkes.»
Havnene er avgjørende for å forflytte materiell og personell i en militær konflikt. Det er viktig for Norges forsvar at havnene har gode rammevilkår.
Den nåværende sikkerhetssituasjonen og NATO-utvidelsen gjør dette viktigere enn på lenge.

Nye økonomiske krav

Derfor er det viktig at Forsvaret vet at havnene nå har fått helt andre krav til å drive forretningsmessig.
Et eksempel er havneloven, som under gitte forhold åpner for at eierkommunen(e) tar utbytte. Slike krav gjør at havnene må prise tjenester og tilgang på en annen måte enn før.
En rekke av Norske Havners medlemmer er nå usikre på hvordan Forsvarets forventninger skal finansieres. Dette gjelder særskilt de havnene som blir pekt ut av Forsvaret til å ha en sentral rolle.

Havnene ønsker å bidra

Havnene som ligger langs Norges kyst, er profesjonelle logistikk-knutepunkter. Og svært mange av dem betjener Forsvaret på en god måte.
Når denne rollen nå skal bygges ut, er det avgjørende å få avklaringer om økonomi samt å styrke informasjonsutvekslingen og dialogen.
Norske Havner ser gjerne et tettere samarbeid med Forsvaret på disse områdene fremover, både for enkelthavner og for bransjen som helhet.

Les mer om

Forsvarskommisjonen 2021

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 for å vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for Norge i et 10–20-årsperspektiv, og synliggjøre konsekvenser for den videre utviklingen av forsvaret av Norge.
Her finner du Norske Havners høringssvar:
Høringssvar til Forsvarskommisjonen 2021
Her finner du Forsvarskommisjonens rapport:
Forsvarskommisjonen av 2021— Forsvar for fred og frihet

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern