Søk

Høringssvar om nullutslipp i verdensarvfjordene

Nullutslippsfjorder fra 2026 er ikke realistisk

Cruiseskip ligger til kai i en fjord med snødekte fjelltopper i bakgrunnen.
Cruiseskip i Geirangerfjorden. Foto: Freysteinn G. Jonsson / Unsplash
|
Publisert:
10. oktober 2023

Transportsektoren må få ned klimaavtrykket sitt. Men Norske Havner støtter ikke Sjøfartsdirektoratets forslag til nullutslipp fra 2026 i verdensarvfjordene. Det går frem av vårt høringssvar.

Norske Havner er enig med den overordnede målsetningen i stortingsvedtakene fra 2018 og 2021 om en mer klima- og miljøvennlig turistnæring. Dette omfatter naturlig nok cruisenæringen.
Vi støtter også fullt ut de målsetningene vi har forpliktet oss til gjennom blant annet EUs kvotesystem og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens krav.

Tiltak må være realistiske

Om vi skal lykkes med å få ned klimaavtrykket fra transportsektoren, må vi likevel ha søkelys på både lavutslippsløsninger og nullutslippsløsninger.
Norske Havner støtter ikke forslaget fra Sjøfartsdirektoratet om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 1. januar 2026. Et slikt nullutslippskrav er urealistisk og vil ikke ivareta hensikten med forslaget.

Noen ville betale høy pris

En viktig grunn til Norske Havners motstand mot forslaget er at klimautslippene samlet sett ikke ville gå ned. Utslippene ville kun flyttes til andre fjorder eller destinasjoner.
Problemet med lokal luftforurensning i verdensarvfjordene kan løses med regulering uten at arbeidplassene forsvinner.
En annen viktig grunn er at nullutslippskrav ville ramme enkelte lokalsamfunn uforholdsmessig hardt. Dette ville undergrave Stortingets forutsetning om å opprettholde turistnæringen.

Les mer om

Forslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026

Norske Havners høringssvar (PDF)

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern