Søk

Blues Business 2023

Ny energipolitikk – det er musikk man kan stemme i

Paneldebatt på Blues Business på Notodden 4. august, der direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Truls Wickholm, deltok.
|
Publisert:
4. august 2023

Ny energipolitikk i form av en nasjonal energiplan kan løse Norges utfordringer med nok kraft og nett. Samtidig må kommuner som vil bygge ut kraft få et pakkeforløp å forholde seg til, mener Samfunnsbedriftene Energi.

Fredag 4. august ble Samfunnsbedriftene Energi invitert til energidebatt på Blues Business i Notodden. Blues Business er et årlig arrangement for næringslivet og holdes som en del av Blues festivalen.
Flere kjente ansikter var samlet i debattpanelet. Sammen med direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Truls Wickholm, satt Stein Lier Hansen fra Norsk industri, Jørn Eggum fra Fellesforbundet, Åslaug Haga fra Fornybar Norge, Torgeir Fossli fra Venstre, Gunn Marit Helgesen fra Høyre og Terje Riis Johansen, tidligere olje- og energiminister og nåværende fylkesordfører i Vestfold og Telemark Fylke.
Debatten ble innledet av programleder Ann Christin Andersen.

Må ha mer kraft

Hovedtemaet som preget debatten dreide seg om hvordan Norge skal nå klimamålene. Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi var klar i sin tale:
- Vi er helt avhengige av å få opp mer kraftproduksjonen og nett om vi skal nå klimamålene. Og det må gå raskt.
Mange støttet Wickholm sin konklusjon. Flere ganger ble det nikket til at Norge trenger mer kraftproduksjon for å sikre nok fornybar kraft til å bygge opp nye grønne industrier, og samtidig ha kraft til å avkarbonisere eksisterende industrier.

Trenger en nasjonal plan

- Utfordringen er at vi ikke har en helhetlig strategi på hvordan vi skal møte det grønne skiftet. Vi trenger å lage en overordnet plan som knytter sammen behovet for kraftproduksjon, kraftetterspørsel og kraftnett, påpekte Wickholm.
Flere av innlederne og paneldeltagere støttet opp om Samfunnsbedriftene Energis forslag om en nasjonal energiplan.
Debattpanelet var også stort sett enige om at slike planer må forankres i bredt format på Stortinget, om de skal kunne stå seg i det lange løp. Det er spesielt viktig for kraftbransjen, som opererer i langsiktige tidsperspektiv på oppimot 100 år. Alle var derimot enige om at den grønne omstillingen vil kreve ressurser, men også nytenkning.
- Vi står ovenfor radikale endringer i energitransformasjonen, da må vi tørre å tenke nytt, sa Wickholm

Savner et pakkeforløp

Wickholm løftet også kommunene fram som viktige aktører i det grønne skiftet. Kommunene forvalter store arealer som kan brukes til kraftproduksjon, om man legger til rette for det. Likevel har lokal motstand seilet opp som et betydelig hinder for mer fornybar kraft, da særlig mot vindkraft.
- Kommunene sitter på mye areal, og bør oppfordres til å bidra til ny kraftproduksjon. Samtidig må kommuner som velger å bygge ut mer kraft bli tilstrekkelig kompensert for å avgi areal og natur. Vi tror god kompensasjon og lokalt eierskap er nøkkelen til å få ned den lokale motstanden.
Likevel er det ikke bare enkelt om en kommune vil bygge ut fornybar kraft. Tidligere i år endret regjeringen reglene for tildeling av areal til utbygging av vindkraft på land. Kommunene får nå større makt ved at reglene i plan- og bygningsloven blir lagt til grunn. Selve konsesjon skal derimot behandles av Norges vassdrag og energidirektorat (NVE). Hele den nye prosessen kan oppfattes som uklar eller uoversiktlig av mange. Det er i tillegg til de vanlige utbyggingsprosessene som allerede kan være krevende nok.
- Jeg savner et pakkeforløp for kommuner som vil være med å bygge ut mer kraftproduksjon. En oppskrift om du vil, for de som vil bygge ut og eie vind-, sol- eller vannkraft. Vår oppfatning er at det mangler i dag, sa Wickholm.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern