Søk

Særavtale om pensjonsordninger: SGS 2020 Pensjonsordninger

Ny sats for pensjonistlønn

Eldre mann drikker kaffe og ser ut av vinudet.
Illustrasjonbilde. Foto: iStock
|
Publisert:
12. februar 2024

Fra 1. januar er kr. 245 timelønnsatsen for ansatte på pensjonistvilkår etter SGS 2020 Pensjonsordninger. Dette gjelder for medlemmer i Samfunnsbedriftene som har offentlig tjenestepensjon.

Den nye satsen gjelder både pensjonister med medlemskap i Statens pensjonskasse og i andre offentlige pensjonsordninger.
Ved revisjon av SGS 2020 ble partene enige om at det kan gis et tillegg til pensjonistlønnsatsen dersom det er utfordringer med å rekruttere. Dette er tatt inn i Del I § 3-2.

Tillegg ved rekrutteringsutfordringer

For stillinger med garantilønn kan den samlede kompensasjonen være inntil 93 prosent av garantilønn ved 16 års ansiennitet, per 1. januar.
For stillinger som ikke har garantilønn (unormerte stillinger) kan samlet kompensasjon være inntil 93 prosent av garantilønn for stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning ved 16 års ansiennitet.
For en pensjonist som jobber i en stilling med dagarbeidstid med ukentlig arbeidstid for full stilling på 37,5 timer, blir høyeste mulige tillegg kr. 26 per time.
Det er arbeidsgiver som vurderer om det er rekrutteringsutfordringer som gir grunnlag for tillegg i pensjonistlønnen. Dette gjøres i forbindelse med den enkelte tilsettingen. Det er også arbeidsgiver som vurderer nivået av eventuelt tillegg.
Oversikt over høyeste mulige kronetillegg per time etter stillingsgruppe og ukentlig timetall:
Uketimetall 40 og 42 omfatter mannskaper i brann- og redningstjenesten, se særavtalen SFS 2404 Brann- og redningstjenesten.
Uketimetall 33,6 og 35,5 viser til stillinger med turnus/skiftordninger etter HTA kap. 1 punkt 4.2.2 eller 4.2.3.
Kronetillegget skal ikke justeres etter endringer av garantilønnsatsene i løpet av kalenderåret. Eventuelle endringer legges til grunn for justeringer av tilleggssatsene ved neste årsskifte.

Les mer om

Særavtale om pensjonsordninger

Særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger gjelder for alle av Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter som følger Hovedtariffavtalen.
Avtalen er gyldig for perioden 1.1.2024 til 31.12.2025.
SGS 2020 Pensjonsordninger

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern