Søk

SGS 2020 Pensjonsordninger

Offentlig tjenestepensjon – partene har justert særavtalen

Eldre mann sitter på kafe og leser avis.
Pensjonster med arbeidsevne kan utgjøre en betydelig arbeidskraftreserve. Foto: Jeff Sheldon / Unsplash.
|
Publisert:
19. desember 2023

– Ved rekrutteringsutfordringer kan de bedriftene som har offentlig tjenestepensjon nå tilby pensjonister et tillegg til pensjonistlønn. Det sier assisterende direktør Barbro Noss.

Det var den 18. desember at KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune kom til enighet om særavtalen om pensjon.
Særavtalen, som går under navnet SGS 2020 Pensjonsordninger, vil gjelde for perioden 1. januar 2024 – 31. desember 2025.
– Dette er en mulighet for bedrifter som har utfordringer med å fylle behovet for arbeidskraft.
– Kanskje kan pensjonister med arbeidsevne og kompetanse bidra. Her åpnes det for å kunne gi en lønn som gjør det mer attraktivt for dem å jobbe.
– Vi mener at det er et skritt i riktig retning at man nå skal kunne tilby et tillegg til pensjonistlønnssatsen.
Partene har også avtalt enkelte tilpasninger som følge av ny gjenlevendepensjon i folketrygden.
I tillegg er det avtalt at toleransebeløp for AFP til arbeidstakere født 1962 og tidligere, skal reguleres med grunnbeløpet.

Klar for endringer

Partene venter at det vil være behov for endringer i avtaleperioden. Det vil blant annet komme som følge av ny AFP for arbeidstakere født 1963 og senere, og ved et eventuelt nytt forlik om pensjonsreform.
Det er derfor ført opp i protokollen at slike endringer kan avtales i perioden.
I januar vil også et B-rundskriv om endringene i SGS 2020 bli tilgjengelig.

Les mer om

SGS 2020 Pensjonsordninger

Den nye avtalen vil gjelde fra 1. januar 2024 – 31. desember 2025.
SGS 2020 er kommunesektorens tariffavtale om pensjon.
Avtalen gjelder Samfunnsbedriftenes medlemmer som følger Hovedtariffavtalen.
Alle som er berørt vil motta et B-rundskriv om endringene.
Protokollen fra forhandlingene

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern