Søk

Samarbeid etter kommuneloven:

Ny veileder om interkommunalt samarbeid

To menn iført refleksvester og anleggshjelmer står og snakker sammen foran et rensebasseng.
Særlig for kompetansekrevende oppgaver har kommuner mye å hente på å samarbeide. Illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS. Foto: Jill Johannessen.
|
Publisert:
11. oktober 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har nå utarbeidet en ny veileder om interkommunalt samarbeid etter reglene i kommuneloven.

Veilederen beskriver hva interkommunalt samarbeid er og redegjør for muligheter og begrensninger ved ulike samarbeidsmodeller.
Generelt har kommunene et stort handlingsrom både i valg av samarbeidsform og i hvordan samarbeidet innrettes (kommunal organisasjonsfrihet).
Det er viktig å velge en samarbeidsform som både er godt tilpasset de oppgavene man skal samarbeide om og hvor omfattende samarbeidet skal være med hensyn til størrelse, ansvar og økonomi. I tillegg må modellen være godt egnet for å oppnå de målene kommunene har for samarbeidet.

Mange samarbeidsformer

Lovlige samarbeidsmodeller for kommunene jf. kommuneloven § 17-1 er i dag:
  • Interkommunalt politisk råd (IPR)
  • Kommunalt oppgavefellskap (KO)
  • Vertskommunesamarbeid (VKM)
  • Interkommunalt selskap (IKS)
  • Aksjeselskap (AS)
  • Samvirkeforetak (SA)
  • Forening (ikke egen lov)
Merk at denne veilederen fokuserer på de samarbeidsmodellene som reguleres i kommuneloven, som er vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd.
De andre interkommunale samarbeidsformene, interkommunale selskap (IKS), aksjeselskap (AS), samvirkeforetak (SA) og foreninger, og som er regulert i egne lover/annet lovverk, får en ganske kortfattet omtale.

Skal spre kunnskap

Målene med veilederen er ifølge Kommunal- og distriktsdepartementet å spre kunnskap og erfaringer om hvordan kommuner kan arbeide for å oppnå velfungerende interkommunalt samarbeid.
Den skal også bidra til etterlevelse av kravene til de modellene som er regulert i kommuneloven.
Veilederen har også noe overordnet omtale av annet regelverk som er relevant for interkommunale samarbeid, for eksempel forvaltningsloven og offentlighetsloven, samt reglene om offentlig støtte og anskaffelsesregelverket. Departementet går ikke grundig inn i disse rettsområdene.

Selskap og foretak må med

Samfunnsbedriftene har deltatt i en innspillsgruppe i arbeidet med veilederen. Vi mener den bør bygges ut med en bredere omtale av alle de lovlige samarbeidsmodellene som kommunene kan benytte seg av, og ikke bare dem som er regulert i kommuneloven.
Først da vil veilederen gi en fullverdig oversikt over de alternativene kommunene står overfor når de skal etablere et samarbeid.
Departementet har som mål å videreutvikle veilederen og innarbeide flere temaer. På denne bakgrunn kan både kommunale bedrifter og andre sende innspill og tilbakemeldinger til veilederen direkte til Kommunal- og regionaldepartementet.
Ta også gjerne kontakt med Samfunnsbedriftene dersom det er spørsmål eller kommentarer til veilederen.

Les mer om

Ny veileder

Den nye veilederen tar for seg samarbeid etter kommuneloven og fokuserer på vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd. Samfunnsbedriftene har deltatt i en innspillsgruppe.
Veileder om interkommunalt samarbeid
Se også: Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet nylig en veileder med nyttig informasjon om valg av medlemmer til representantskapet i henholdsvis interkommunalt politisk råd (IPR) og kommunalt oppgavefellesskap (KO).
Veileder om konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting og valg til folkevalgte organer

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern