Søk

Nye sanksjonsregler ved brudd på anskaffelsesreglene

Statue av Justitia.
Foto: Tim Reckmann
Skrevet av:
Nicolay Biørn-Lian
|
Publisert:
18. oktober 2021

Høringssvar fra Samfunnsbedriftene.

Formålet med Nærings- og fiskeridepartementets forslag var å styrke håndhevingen av regelverket mot ulovlige direkte anskaffelser. Forslagene innebar at når klagenemnda får inn en klage på ulovlig direkte anskaffelser, vil nemnda ha kompetanse til enten å ilegge overtredelsesgebyr, eller til å bringe saken inn for retten for å få kontrakten kjent uten virkning.
Etter en lovendring i 2012 kunne Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) bare uttale seg om at det har skjedd et lovbrudd, men det får ingen rettslige konsekvenser for oppdragsgiveren.
– Dagens ordning der leverandørene må gå til domstolene for å håndheve grove brudd på anskaffelsesreglene har rett og slett ikke vært effektiv nok, sa næringsminister Mæland i forbindelse med høringen.
Departementets endringsforslag
Høringssvar fra Samfunnsbedriftenes (daværende KS Bedrift)

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern