Søk

Energiavtale I og II for 2024–2026

Forhandlingsløsning i oppgjøret om energiavtalene

Kvinner og menn sitter ved et forhandlingbord.
Forhandlingsleder Barbro Noss presenterer Samfunnsbedriftenes tilbud under energiforhandlingenes åpningsmøte 28 mai. Til venstre sitter Samfunnsbedriftene med forhandlingsutvalg. Til høyre sitter forhandlingssammenslutningene med utvalg. Foto: Samfunnsbedriftene.
|
Publisert:
29. mai 2024

– Oppgjøret er innrettet for å kunne gi en årslønnsvekst på linje med frontfaget. Partene har nå også i felleskap utviklet avtaleverket i positiv retning med tanke på likestilling og seniorpolitikk.

Det sier forhandlingssjef Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.
Det var godt innenfor fristens utløp den 29. mai, at Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet i oppgjøret om de to energiavtalene, henholdsvis Energiavtale I og Energiavtale II.
Da årets energiforhandlinger var et hovedtariffoppgjør, har partene forhandlet om bestemmelsene i selve avtaleverket i tillegg til lønn. Alle grupper får med dette reallønnsvekst.
– I denne forhandlingsrunden har vi hatt spesielt fokus på likestilling og å hindre aldersdiskriminering, sier Noss.
Likestillingsperspektivet er blant annet styrket ved at det er tatt inn nye lønnsprinsipper i avtalen. Gravides rettigheter til å bli fritatt fra vakt er også utvidet.
– Vi vet at det er behov for omstilling i energibransjen. Det ser vi blant annet av vår arbeidslivsundersøkelse, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– Energibedriftene må både kunne rekruttere og utvikle kvalifiserte arbeidstakere. Vi håper at dette resultatet, med en bærekraftig lønnsutvikling, vil bidra til nettopp det.

Lønn i Energiavtale I

Det gis et generelt tillegg på kr. 13.650,- med virkning fra 1. juli 2024.
Minstelønnssatsene økes tilsvarende, med virkning fra 1. juli 2024.
Overordnet vakttillegg økes fra minimum kr. 500,- pr. vaktdøgn til minimum kr. 525,-.
Underordnet vakttillegg økes fra minimum kr. 310,- pr. vaktdøgn til minimum kr. 325,-.
I faktaboksen finner du vedlegg til protokollen med de sentrale lønnstilleggene.
For de ansatte som er på Energiavtale II, skjer lønnsforhandlingene lokalt.
Her følger noen av de viktigste bestemmelse som det ble enighet om. De er felles for begge energiavtalene.

Likestilling

Det er føyet til flere punkter i avtalen for å fremme likestillingen mellom kjønnene. Målet er at alle arbeidstakere skal gis like muligheter til arbeid, faglig utvikling, tilsetting, lønn og avansement.
Det er en målsetning at det skal rekrutteres flere kvinner til ledende stillinger. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillingsarbeidet.

Vaktordninger

Når det gjelder gravide, går man nå bort fra et generelt fritak fra uke 28. Heretter skal man heller se på den helsemessige situasjon og vurdere om den gravide bør inngå i vaktordningen eller ei.
Det er også enighet om ikke lenger ha noen aldersbegrensning for å bli fritatt for vakt. Arbeidstakere som av helsemessige eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, bør så vidt mulig fritas for vakt.
– Min opplevelse er at det har vært konstruktive forhandlinger i et godt forhandlingsklima, avslutter assisterende direktør Barbro Noss.
I faktaboksen finner du vedleggene til protokollen med resultatene og de nye satsene.

Orientering for medlemmene

Samfunnsbedriftene kommer til å orientere våre berørte medlemmer om forhandlingsresultatet på et Teams-møte 30. mai kl. 13:00.
Da orienterer vi også om det forestående lokale oppgjøret for både Energiavtale I og Energiavtale II.
Alle berørte medlemsbedrifter vil motta en invitasjon til dette.
Vi kommer også til å sende ut et informasjonsskriv om hvordan resultatet skal iverksettes ute i bedriftene.
Partene har en frist på 21. juni for å godkjenne resultatet.

Les mer om

Hvem er omfattet?
Energiavtale I og Energiavtale II gjelder nettselskaper, kraftprodusenter og bredbåndsselskaper.
Ny tariffperiode er 1. juni 2024–31. mai 2026.
Forhandlingsresultat
Vedlegg til protokollen for Energiavtale I
Vedlegg til protokollen for Energiavtale II
Hvem er partene?
Energiavtale I er inngått med EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Para.
Energiavtale II er inngått med NITO, Tekna, Econa, Det Norske Maskinistforbund, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Lederne.
Relevant statistikk
Lønnsstatistikk for energibedriftene
Barbro Noss
Bilde av forhandlingsdirektør Barbro Noss. Foto: Jill Johannessen
Assisterende direktør
402 36 492
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern