Søk

Mellomoppgjøret om Bedriftsavtalen

Partene er kommet til enighet i oppgjøret om Bedriftsavtalen

En gruppe mennesker sitter ved et bord og lytter til en mann som står og taler.
Administrerende direktør i Samfunnsbedriftene Øivind Brevik snakker under oppstartmøtet 9. mai. Til venstre: Samfunnsbedriftene med forhandlingsutvalg. Til høyre: forhandlingssammenslutningene med forhandlingsutvalg. Foto: Nico Biørn-Lian
|
Publisert:
9. mai 2023

- Alle partene har tatt ansvar for å finne fram til en løsning i en usikker økonomisk tid. Det sier forhandlingsleder Barbro Noss i Samfunnsbedriftene om løsningen som partene ble enige om.

Det var ut på kvelden den 9. mai at Samfunnsbedriftene og forhandlingssammenslutningene i LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune kom til enighet i oppgjøret for Bedriftsavtalen. Da dette var et mellomoppgjør, ble det kun forhandlet om lønn.
Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med offentlig sektor for øvrig. Alle grupper får reallønnsvekst.
 • Normerte stillinger i gruppe 1 får tillegg etter tabellen (se faktaboks)
 • Unormerte stillinger i gruppe 1 får tillegg på 5 prosent per 1. mai
 • Den lokale potten per 1. september 2023 blir på 1,2 prosent
 • Garantilønnsatsene heves med 5000 kroner utover de sentrale tilleggene (se faktaboks). Det vil si at arbeidstakere som etter å ha fått de generelle tilleggene per 1. mai 2023 har lavere grunnlønn enn ny garantilønn, gis et ytterligere tillegg opp til ny garantilønn.

Bærekraftig lønnsvekst

- Vi mener at dette resultatet bidrar til at våre medlemsbedrifter som følger Bedriftsavtalen kan ha en bærekraftig lønnsutvikling, sier Samfunnsbedriftenes forhandlingsleder Barbro Noss.
- Bedriftene må både kunne beholde og rekruttere ansatte. Samtidig må de kunne bære resultatet økonomisk.
- For Samfunnsbedriftene er det viktig at man skal kunne belønne ansatte for å øke sin kompetanse. Og dette forhandlingsresultatet skaper blant annet sterkere incentiver til å ta fagbrev, noe vi vet at våre medlemsbedrifter ønsker.
Det har vært konstruktive forhandlinger i et godt forhandlingsklima, avslutter Noss.
I faktaboksen finner du vedlegg til protokollen med de sentrale lønnstilleggene og de nye garantilønnssatsene.

Orientering for medlemmene

Samfunnsbedriftene kommer til å orientere våre berørte medlemmer om forhandlingsresultatet på et Teams-møte fredag 12. mai kl. 10.
Da orienterer vi også om det forestående lokale oppgjøret for både gruppe en og gruppe to i Bedriftsavtalen.
Alle berørte medlemsbedrifter vil motta en invitasjon til dette.
Vi kommer også til å sende ut et informasjonsskriv om hvordan resultatet skal iverksettes ute i bedriftene.

Les mer om

Bedriftsavtalen

Bedriftsavtalen gjelder for bedrifter som er selvstendige rettssubjekter innen følgende bransjer:
 • avfall og ressurs
 • havn
 • parkering
 • revisjon
 • IKT
 • Biblioteksentralen
 • næring og eiendom
 • vann og avløp
Lønnstillegg og garantilønnssatser
I vedlegget til protokollen finner du både de sentrale lønnstilleggene og de nye garantilønnssatsene:
Vedlegg til protokoll

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern