Søk

Høring i energi- og miljøkomiteen

Politikerne må forsikre seg om at vi får bygget nok nett

Direktør for energi i Samfunnsbedriftene, Truls Wickholm (tv), her i samtale med Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsberiftene.
|
Publisert:
27. oktober 2023

Nok nett er avgjørende for å nå klimamålene og sikre et grønt industriløft. Politikerne vet imidlertid ikke om vi har nok nett om 10 år. Det må Stortinget forsikre seg om.

Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi, hadde et klart budskap til energi- og miljøkomiteens medlemmer under høringen til Statsbudsjettet for 2024. Det er et skrikende behov for mer nett, men det kommer ikke av seg selv.
Kraftnettet er selve veinettet til strømmen. Ulike analyser viser til et forventet behov for dobbelt så mye nettkapasitet i løpet av de neste 10 årene. Allikevel tas det ingen større grep for å sikre at denne nettkapasiteten kommer på plass. Det mener vi Stortinget og regjeringen må gjøre noe med.
– Politikerne har i hvert fall en hvis ide om hvor mye veier og jernbane vi trenger og hvordan det skal skaffes til veie. Der er vi ikke når det kommer til nok nett, påpeker Wickholm.

Råd til Stortinget

Det er i dag Reguleringsmyndigheten for Energi som bestemmer hvilke rammer som skal gjelde for å bygge ut mer nett. OED eller NVE kan ikke instruere RME i måten dette gjøres på, men reguleringen gjøres innenfor rammen av Energiloven, forskrifter og tildelingsbrev. Der kan politiske myndigheter påvirke.
– Vårt råd til Stortinget er derfor at man bruker den politiske muligheten og myndigheten man besitter, til å sikre at Norge har for nok nett i det grønne skiftet nås, påpeker Wickholm.
Viktigheten av nett ble tydeliggjort i Energikommisjonen og er også et viktig element i rapporten til Strømprisutvalget. Samfunnsbedriftene Energi spilte derfor inn dette konkrete forslaget til energi- og miljøkomiteen i forbindelse med høringen;
«Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens lovverk og mandat til RME vil sikre utviklingen av den nettkapasiteten det er antatt å være behov for i et elektrifisert samfunn, og i tide til at Norge kan nå sine klimaforpliktelser for 2030 og 2050, og komme tilbake til stortinget på egnet måte, senest i revidert 2024».
«Dersom dagens rammeverk og regulering ikke er antatt å gi den nødvendige forseringen av nettutbyggingen ber vi regjeringen komme med forslag til endringer slik at de overordnede målene for reduksjon av klimautslipp og elektrifisering av samfunnet ikke stopper opp på grunn av manglende nettkapasitet. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte og senest før statsbudsjettet for 2025».
– Det burde være naturlig at Stortinget ønsker å sikre seg en regulering som er egnet for den store omveltingen vi står overfor. Tilbakemeldingene vi får i fra våre medlemmer tyder på at dagens regelverk ikke er rigget for dette. Dette mener vi Stortinget har et ansvar for å komme til bunns i. Hvordan mandatet skal endres avhenger av hva som kommer ut av undersøkelsen, men vi tror at vi i de neste ti årene er avhengige av å ha et regelverk som gjør oss mer proaktive og ikke reaktive som i dag, presiserer Wickholm.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern