Søk

Politiske mål innen arbeidsinkludering

Vimpler med FNs bærekraftsmål langs vegg på en konferanse.
Vår politiske plattform for arbeidsinkludering baserer seg blant annet på FNs bærekraftsmål.Foto: FN-sambandet/Eivind Oskarson
|
Publisert:
20. mars 2023

Samfunnsbedriftene mener at arbeidsinkluderingsbedriftene spiller en viktig rolle for å løse store samfunnsutfordringer. Her er vår politiske plattform.

Arbeidsinkluderingsbedrifter kan redusere framtidig mangel på arbeidskraft, og bidra til å inkludere stadig flere som står utenfor arbeidslivet.
I dette skjæringspunktet er det gode muligheter for å lykkes med å gi muligheten til arbeid for alle som kan, vil, og evner å stå i jobb. Derfor er det viktig å gi arbeidsinkluderingsbedriftene forutsigbare og gode rammevilkår som setter dem i stand til å bidra til å løse disse utfordringene.
Vår politiske plattform på arbeidsinkluderingsområdet baserer seg på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), FNs menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål.
Samfunnsbedriftene mener at alle arbeidsinkluderingsbedrifter må gis anledning til å levere både på tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende tiltak (AFT) i en dimensjonering som gjenspeiler befolkningens behov.

Kommunene og arbeidsinkluderingsbedriftene:

 • Dagsentre, arbeidssentre, aktivitetsplikts-programmer, prosjekter rundt ungt utenforskap og voksenopplæringen bør foregå i et kompetansesamarbeid mellom kommunene der folk bor og arbeidsinkluderingsbedriftene. Det gir merverdi å legge disse tjenestene under arbeidsinkluderingsbedriftenes virksomhetsområde.

Tilrettelagt arbeid (VTA):

 • Alle godkjente arbeidsinkluderingsbedrifter må gis anledning til å levere på alle nivåer av VTA.
 • Dagens VTA-tiltak endres til «Tilrettelagt arbeid» og omfatter alt fra aktivitet (aktivitetssenter/ dagsenter), arbeid i tilrettelagt virksomhet, tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, og varig oppfølging i ordinært arbeid.
 • Det må utvikles en kravspesifikasjon for alle nivåer i tilrettelagt arbeid: Alt fra dagsenter til varig oppfølging i ordinært arbeid.
 • VTA må bli en rettighet der alle som trenger det får et tilbud.

Arbeidsforberedende trening (AFT):

 • Det må være et tilbud om AFT i alle norske kommuner.
 • AFT må forbeholdes godkjente arbeidsinkluderingsbedrifter
 • AFT må oppdimensjoneres slik at alle som har behov, får tilbud om plass innen rimelig tid.
 • AFT bør styrkes faglig ved å åpne for oppfølging etter formidling til jobb/skole.
 • Arbeidssøkere som avklares mot en uføretrygd, eller til videre utredning av helsesituasjonen, tas ut av vellykkethetvurderingen i AFT-statistikken.

Konkurranseutsatte arbeidsmarkedstiltak

 • Grunnleggende kvalitetskrav for å levere på konkurranseutsatte tiltak må bli like for alle aktører.
 • Anbudsutsatte tiltak må skaleres, rigges og utlyses for reelle arbeidsmarkedsregioner, også de små arbeidsmarkedsregionene i Distrikts-Norge.
 • Lokalkunnskap og -tilhørighet bør være et kriterium i NAVs anbudspolitikk på arbeidsinkluderingsområdet.
 • Leveransenes varighet må økes til minimum fem år.
 • NAV må opprette en sentral instans som kvalitetssikrer innkjøp av konkurranseutsatte tiltak.

Individuelle rettigheter:

 • Alle som kan, vil og evner å jobbe, må få tilbud om dette. VTA må bli en rettighet.
 • Lengden på arbeidsavklaringspenger (AAP) endres fra maksimal tid til maksimal tid i tiltak. Ordningen utvides om det er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltaket arbeidssøker står i.
 • Taket for arbeidsinntekt uten reduksjon av uføretrygd, økes til 1G for alle.

Les mer om

Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post
Tove Auren
Portrett av Tove Auren.
Seniorrådgiver
413 87 100
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern