Søk

Grunnrenteskatt på vindkraft:

Positive grep, men vi venter med jubelen

Terje Aasland i halvfigur med vindkraftverk og skog i bakgrunnen.
Den effektive grunnrenteskatten for vindkraft på land blir på 25 prosent. Her er energiminister Terje Aasland på åpningen av Odal Vindkraftverk i juni. Foto: Eivind Windingstad Stensrud/OED
|
Publisert:
13. desember 2023

Endelig er det kommet til enighet om grunnrenteskatten for vindkraft på land. Her er det mye positivt, blant annet en redusert skattesats på 25 prosent, men vi vil likevel vente med jubelen til vi vet hva dette faktisk vil innebære for eksisterende anlegg.

– Det er positivt at et tydelig rammeverk kommer på plass slik at produsenter og investorer vet hva de skal forholde seg til. Med såpass bred enighet i Stortinget, kan de være sikre på hva de kan forholde seg til på sikt – og ikke bare i denne stortingsperioden, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
Det har vært knyttet mange kommentarer og stor usikkerhet til en kommende grunnrenteskatt på vindkraft på land etter at den først ble lagt frem høsten 2022. Tidligere i høst la regjeringen frem et forslag for Stortinget om 35 prosent grunnrenteskatt på vindkraft, samt en del andre ting som nå er endret.

Positive grep

– Dette er positive grep, og i tråd med det vi spilte inn. Hvis man først skal innføre en slik grunnrenteskatt på vindkraft, kan ikke nivået ligge høyere enn det som ilegges oppdrettsnæringen, sier Wickholm.
Han sier at det også er bra at man nå velger utbetalingsordning for negativ grunnrente, noe Samfunnsbedriftene Energi har spilt inn i høringer.
– Det er også positivt at det blir en reell kontantstrømskatt og at det blir en teknologinøytral skatt.
Detaljene i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, legges frem 15. desember. Da avgir Finanskomiteen sin fulle innstilling i saken.
Hovedpunktene er imidlertid klare og innebærer følgende;
  • Effektiv skattesats settes til 25 prosent.
  • For nye kraftanlegg innføres det en utbetalingsordning for negativ grunnrenteinntekt når de blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt. I mellomtiden fremføres negativ grunnrenteinntekt med rente. Innføringen forutsetter ESAs godkjennelse av ordningen.
  • For eksisterende kraftanlegg gis inngangsverdien et påslag på 40 prosent i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Inngangsverdien kan likevel ikke være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene. Inngangsverdien skrives av lineært mot grunnrenteskatten over 5 år.
  • Forliket innebærer ikke endringer i produksjonsavgiften.

Må vente litt

Detaljene i avtalen er altså ikke klare ennå, og det er derfor fortsatt usikkerhet rundt den totale effekten for eksisterende vindkraftanlegg.
– Det er litt tidlig å si noe om hvordan dette vil slå ut for de som allerede har tatt risiko gjennom å investere i vindkraftverk. Det må vi se nærmere på når detaljene i avtalen foreligger, sier Wickholm.

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern