Søk

Godsoverføring:

Regjeringen vil flytte offentlig gods til sjøs

Kjell-Olav Gammelsæter i halvfigur.
Kjell-Olav Gammelsæter er direktør for Norske Havner. Foto: Gerardo Poblete
|
Publisert:
24. januar 2022

- Norske Havner er glade for at regjeringen vil ta et større ansvar for å flytte offentlig gods fra vei til sjø gjennom sine innkjøp, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Regjeringen bestilte nylig et oppdrag der nye og strengere retningslinjer for miljøvennlige innkjøp i det offentlige er målsettingen. Målet er at det offentlige skal ta større ansvar for grønne innkjøp blant annet innen sjøtransport.
- Tida er inne for at det offentlege tar eit større ansvar for den grøne omstillinga, og krev lågare utslepp frå sine leverandørar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.
- Vi må handle raskt og stille klimakrav. Dette gjeld når det offentlege skal kjøpe inn tenester innan sjøtransport og når dei hentar inn anbod for ferjer og hurtigbåtar. Dette vil vere avgjerande for å nå målet om å halvere klimagassutsleppa frå innanriks sjøfart og fiske innan 2030. Samstundes bidreg det til å utvikle framtidsretta verdikjeder i norske maritime næringar.

Kjøper sjøtransport

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Det medfører at de er en stor innkjøper av sjøtransport innen blant annet bygg og anlegg.
- Den offentlige innkjøpsmakten er stor, og hvordan de forvalter denne makten er viktig. Det er viktig at det offentlige både går foran og er forutsigbare i sine innkjøp. Korte kontrakter helt ned på et års varighet har vært en barriere i å halvere utslippet ved å flytte «godset» fra vei til sjø, fortsetter Gammelsæter.
- Innenfor eksempel bulksegmentet er potensiale for fremtidsrettede maritime løsninger som legger til rette for verdiskaping og sysselsetting. Asfalt, pukk og grus til infrastrukturprosjekter kan være et godt sted å starte for regjeringen, avslutter Gammelsæter.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern