Søk

Strømpakke til næringslivet:

–Regjeringen vil, men lanserer svake verktøy for å få det til

Cecilie Bjelland er direktør for Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
16. september 2022

I tiltakspakken som skal hjelpe bedrifter med høye strømregninger, legges det stor vekt på økt bruk av fastprisavtaler. – Her tror vi regjeringen bommer, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

En tiltakspakke for næringslivet har vært etterspurt og ble presentert den 16. september av næringsminister Jan Christian Vestre, sammen med ledere for henholdsvis NHO, LO og Virke. De tre organisasjonene stiller seg bak ordningen selv om den heller ikke for dem er optimal.
Pakken inneholder flere elementer, men Vestre var helt tydelig i sin presentasjon at det i første rekke er endringen i skatteregimet som skal bidra til økt tilbud av fastpriskontrakter. Dette er bærebjelken i ordningen som totalt vil koste rundt tre milliarder kroner frem til nyttår.
Forslagene til nye skatteregler for grunnrenteskatt legges frem for Stortinget med sikte på å tre i kraft fra nyttår. Vestre kom i fredagens presentasjon også med klare oppfordringer til kraftselskapene, som han forventer vil komme med gunstige fastpriskontrakter i løpet av kort tid.
– Vi oppfordrer kraftselskapene til å starte konkurransen om fastpriskundene allerede nå. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere strømkostnadene og usikkerheten for næringslivet, sa statsråden.

Er tiltakene realistiske?

Samfunnsbedriftene Energi stiller spørsmål ved realismen ved de strømtiltakene som regjeringen i dag presenterte, ikke minst i forhold til forventningene om økt tilbud etterspørsel etter fastprisavtaler.
– Da må regjeringen gjøre en bedre jobb enn det forslaget til skatteberegning av fastpriskontrakter som nå er presentert. Med dagens forslag legger regjeringen et betydelig ansvar på kraftprodusenter og strømselgere for å redde utsatt næringsliv – samtidig som de forventes å ta en pris og skatterisiko, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.
– Uten vesentlige justeringer i det skatteforslaget som er sendt fra Finansdepartementet, blir tiltakene som nå foreslås som «keiserens nye klær». Det er svært tvilsomt at gunstige fastpriskontrakter står klar til næringslivet fra første januar 2023, slik regjeringen ønsker.

Energitilskudd

Det mest konkrete med forslaget er 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre for en rask energikartlegging. Dette vil trolig komme godt med, men det vil neppe være nok for de som nå sliter med ekstremt høye strømkostnader.
Vi ser det imidlertid som positivt at det også ligger klare incentiver til enøk-tiltak i ordningen, selv om det trolig for mange vil bli tungt å kunne gjennomføre disse.
I tillegg er det en risikoavlastning med lånegarantier for virksomheter med svak likviditet.

Må vurdere risiko

Disse ordningene vil imidlertid kun gjelde ut 2022, da nye skatteregler vil tre i kraft, hvilket regjeringen har klokketro på.
– Vi forventer at Finansdepartementet foretar en vesentlig revurdering av den risikoen som ligger i dagens skatteforslag til fastpriskontrakter. Ellers vil vi anbefale at regjeringen allerede nå starter arbeidet med støtteordning fra januar 2023, påpeker Bjelland.
Her kan du lese om detaljene rundt strømpakken som nå skal behandles i Stortinget så raskt som mulig. 

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern